Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Årnarp

Årnarp utgörs av en sträcka av Fylleåns dalgång. I sluttningarna ner mot ån hittar man dels lövblandskog och dels kulturbetesmark. Fågellivet i skogen är rikt med ett stort antal arter. På marken växer till exempel vitsippa, bäckbräsma och humleblomster. Det finns inga stigar i reservatet vilket gör att det bitvis kan vara svårt att ta sig fram i den branta terrängen.

Även om åkermarken inte ligger många hundra meter bort skapar den vildvuxna skogen och de branta klipporna ner mot Fylleåns brusande vatten en känsla av att befinna sig i vildmarken. Här i den östra delen av reservatet står träden tätt. Skogen domineras av al och ask medan buskskiktet främst utgörs av hägg.

Fåglarna kvittrar i skogen

I skogen finns det gott om hålträd och lågor (liggande döda träd) som ger mat och husrum åt exempelvis gulsångare, stenknäck, mindre hackspett och sommargylling. Nere vid ån kan du få se kungsfiskare, strömstare och forsärla på jakt efter en bit mat.

Fina fiskar

Den meandrande ån slingrar sig fram och ändrar ständigt sin väg genom reservatet. I ån finns viktiga lekplatser för lax och havsöring, fiskar som man ibland kan se hoppa i forsarna.

Gammal kulturbygd

Den västra delen av reservatet består av kulturbetesmark. Trakten kring reservatet är gammal kulturbygd med många fornlämningar, exempelvis gånggriften (gravkammare från cirka 3000 före kristus) vid Tolarp.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • tälta,
  • medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur,
  • elda samt snitsla spår,
  • ordna orienteringskontroll eller tävling.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Dominerande naturtyper: Del av Fylleån, lövblandskog på översilningsmark

Kommun: Halmstad

Areal: 9 hektar

Skyddat sedan: 1990

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Årnarp ligger i Halmstads kommun.Vägbeskrivning: Reservatet ligger utmed Fylleån söder om Skedala, cirka 300 meter öster om bron vid Landala. Området saknar tillfartsväg och parkering, men du kan ändå komma ganska nära reservatsgränsen.

Ta väg 25 mot Simlångsdalen, ta höger mot Årnarp. Passera Fylleån och sväng vänster mot Mästocka i nästa korsning. Efter 300 meter följ skylt mot Tolarp. Fortsätt cirka 500 meter. Reservatsgränsen går i skogskanten bortom gärdet till vänster om vägen.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss