Tylön

Tylön är södra Hallands enda ö och är till större delen täckt av ljung- och gräshed. Reservatet har ett rikt fågelliv. Här står också en ståtlig fyr med tillhörande fyrvaktarbostäder. På grund av känsligt fågelliv råder tillträdesförbud på större delen av ön mellan 1 april och 15 juli.

Ön är belägen strax utanför Tylösand, endast 500 meter från Tyludden. Tylön är mest känd för sitt rika fågelliv, vilket var orsaken till att ön och kringliggande vatten skyddades redan 1927. Ejder häckar i stor mängd, och här finns även kolonier av havstrut och gråtrut. Andra häckfåglar är bland annat fisktärna, gravand, småskrak, tobisgrissla, strandskata och skärpiplärka.

Fyr och fornminnen

När du besöker Tylön möts du av en ståtlig fyr med tillhörande fyrvaktarbostäder samt flera fornminnen. Mest känd är Tylajungfrun, en fallosliknande sten som kan ha varit en hednisk fruktbarhetssymbol.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • under tiden 1 april - 15 juli färdas eller uppehålla sig på Tylön eller inom det omgivande vattenområdet intill ett avstånd av 150 meter från stranden med undantag av följande områden:
  1) bryggan på öns östra sida samt ett område däromkring, begränsat av stängsel och gärdsgård,
  2) det intilliggande vattenområdet, som utgörs av denna sektor, som närmare anges på en till beslutet hörande karta,
 • förstöra eller skada fast naturföremål, eller ytbildning,
 • skada vegetationen t.ex. genom plocka blommor,
 • avsiktligt störa djurlivet,
 • tälta,
 • elda,
 • släppa hund eller katt fri samt
 • skräpa ner.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Dominerande naturtyp: Ljung- och gräshed

Kommun: Halmstad

Areal: 86 hektar varav 14 hektar land

Skyddat sedan: 1927

Ägare: Statens fastighetsverk

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Tylön ligger i Halmstads kommun. Vägbeskrivning: Tylön nås endast via vattnet, och tillträdesförbud råder under delar av året (se föreskrifter).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss