Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vendelsöarna

I naturreservatet Vendelsöarna ingår Vendelsö och sex mindre öar. Öarna är populära utflyktsmål, särskilt på sommaren då man kan bada på någon av öarnas fina sandstränder, snorkla och paddla. Missa inte att besöka södra Vendelsö, här finns ett fantastiskt klipplandskap med strandgrottor och raukliknande bildningar!

Vendelsös många fornlämningar vittnar om att det funnits människor här i över 2 000 år. På några höjdpartier kan man hitta rösen från bronsåldern och på öns nordvästra sida finns ett halvdussin tomtningar. Tomtningar är enklare former av husgrunder som troligen användes i samband med sillfiske under medeltiden.

Sjöfarten och fiske var länge av stor betydelse för dem som bodde på Vendelsö. Successivt övergick dock invånarna från att livnära sig på sjöfarten till att bruka jorden. Kvarnen, de gamla åkrarna och de ringlande stengärdsgårdarna är några kulturhistoriska lämningar som vittnar om detta.

Möjlighet till övernattning

Det är tillåtet att tälta i reservatet men inte mer än två dygn. Tyvärr så är vandrarhemmet i Ludvigs gård för närvarande stängt.

Öppna marker och ovanliga arter

Större delen av Vendelsö består av öppna marker, ljung- och gräshedar med inslag av enbuskar. Här växer olika gräs och örter som gynnats av det långvariga betet. Några av de mer ovanliga arterna är kattfot, darrgräs, jungfrulin och orkidén ängsnycklar. Längs med strandkanten möter man hällmarker där örter som gul fetknopp, jordklöver och kärleksört sätter färg på den annars karga miljön. Fina vyer har man över hela ön. En bra utsiktsplats finns om du följer vägen från vandrarhemmet åt sydväst.

På strandängen i norr häckar rödbena, strandskata och större strandpipare och i det grunda sundet som skiljer Vendelsö från den närliggande Älmö brukar flyttande vadare rasta under vår- och höststräcket. I sydost står flera vidkroniga ekar som visar att förr var landskapet ännu mer öppet. Denna typ av trädkronor kan bara bli till i öppna marker där de har gott om plats att växa.

Varje ö är unik

Runt Vendelsö ligger sex öar som alla använts för sommarbete. Varje ö har sin karaktär: Knarrholmen är flack och hyser en vitfågelkoloni, uppe på Ustö ligger en fin damm, på Brattös västsida är det nästan bara berg, Norstö har sin egen körsbärslund, på Kidholmen finns mycket klappersten och till sist Älmö med sin magiska sandudde i öster. Öarna når man med egen båt och alla sex öarna har fina sandstränder!

Mångfald under ytan

I vattnen utanför Vendelsöarna finns olika typer av marina miljöer: ålgräsängar, öppna ler- och sandbottnar och tångklädda klippor. Bland svajande ålgräs och tång söker småfisk skydd under sin uppväxt. Även större fisk söker sig hit för att förse sig av smörgåsbordet av mat. Räkor, krabbor, havsborstmaskar, snäckor, musslor, orm- och sjöstjärnor och sjöborrar är bara några exempel på det rika djurlivet under ytan. De grunda mjukbottnarna är värdefulla för plattfisk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • under tiden 1 april – 31 juli årligen färdas eller uppehålla sig i vattenområdet i Älmö sund och på stränderna kring Älmö sund samt landstiga på del av Knarrskär eller befara vattenområdet inom 100 meter från ön, enligt markeringar på beslutskartan,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • förtöja båt vid boj med släpkätting eller på liknande sätt som medför att bottenfaunan påverkas negativt,
 • lägga upp båt på land mer än två dygn,
 • tälta mer än två dygn, elda annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in landlevande insekter, spindlar, snäckor och andra landlevande ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används, samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyper: Gräs- och ljunghed

Kommun: Varberg

Areal: 1582 hektar varav 262 hektar är landareal

Skyddat sedan: 2002, utvidgat 2015

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Delar av området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Vendelsöarna ligger i Varbergs kommun. Från E6 svänger man mot Ringhals/Värö strax norr om Varbergstunneln, och sedan direkt mot Väröbacka. Efter cirka 3 km är det skyltat mot Stavder till vänster.

Vendelsö kan för närvarande bara nås med egen båt. Brygga för gästande båtar finns

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss