Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bockalts naturreservat

Hårginst i blom

Bockalts naturreservat består av en liten sandtäkt som numera sköts för att gynna den biologiska mångfalden. De sandiga och blomrika slänterna är gynnsamma för många hotade fjärilar, vildbin och andra insekter. Här finns det också gott om Hallands landskapsblomma, hårginst. Reservatet passar bäst att besöka under sommaren då blomningen klär området i olika färger och insektslivet är som mest aktivt.

Några av de hotade fjärilarna i området är helt beroende av hårginsten eftersom deras larver bara äter av just denna växt. För att det ska finnas gott om bar sand för bogrävande vildbin och andra insekter skrapas vegetationen av på vissa ställen. Genom att området bränns på våren gynnas hårginsten och många andra växter som är viktiga för områdets pollinatörer.

Besök området vid blomning

Vill du besöka området under hårginstens blomning är första halvan av juni en bra tid. Slänterna passar också bra för konditionsträning eller pulkaåkning. Det saknas markerade leder men det är lätt att ta sig fram till fots i täktens botten.

Slänt i reservatet

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar,
 • ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet klockan 22:00 – 06:00,
 • tälta mer än två dygn i följd,
 • elda,
 • sätta upp tavla, affisch, snitsel, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisad parkeringsplats,
 • ha hund okopplad annat än vid jakt och eftersök med hund,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera/sätta ut för området främmande arter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön. Detta krav om tillstånd gäller dock inte vid insamling och dödande av ryggradslösa djur om insamlingen krävs för att en säker artbestämning ska kunna ske, den görs manuellt genom plockning, håvning eller motsvarande (alltså ej med fällor) och den görs utan att bark, ved eller andra substrat skadas. Kravet om tillstånd gäller inte heller plockning av växter, bär eller matsvamp.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Sandhed

Kommun: Halmstad

Areal: 7,8 hektar

Skyddat sedan: 2023

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Buss: Med buss 316 kan du ta dig till busshållplatsen Årniltsvägen som ligger i Vrenninge, Oskarström. Därefter går du till efter tätbebyggelsen, här svänger du vänster i t-korsningen. Här är det skyltat mot Simlångsdalen och Skavböke. Därefter går du vidare 1,2 kilometer innan du svänger vänster, där det står skyltat mot Fröslida. Efter ytterligare 500 meter ligger reservatet på vänster sida av vägen.

Bil: Från Oskarström kör du österut på Årniltsvägen genom Vrenninge. 900 meter efter att du passerat tätbebyggelsen svänger du vänster i t-korsningen, där står det skyltat mot Simlångsdalen och Skavböke. Därefter kör du vidare 1,2 kilometer innan du svänger vänster där det står skyltat mot Fröslida. Efter ytterligare 500 meter ligger reservatet på vänster sida av vägen.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss