Skärbäck

Skärbäck är ett naturskönt och kuperat område som ligger mellan de tre sjöarna Skärsjön, Humsjön och Grytsjön. Området är kuperat med bergshöjder och bäckdalar. Ett bra sätt att uppleva området är att gå den 1,6 kilometer långa Lillasjöstigen som går genom reservatet.

Skogen domineras av äldre bokskogar men det finns också mindre alkärr och ekskogsområden med hagmarkskaraktär. Reservatet är en del av det riksintressanta området Åkulla bokskogar. Åkulla bokskogar är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Området är särskilt intressant för sin långa kontinuitet av bokskog. Studier av gamla kartor över skogens utbredning har tillsammans med pollenanalyser visat att här har det funnits bokskog under mer än tusen år.

Sällsynta arter

Att det funnits skog på platsen under en längre tid har gynnat arter som har en långsam spridning och som är knutna till gamla träd, arter som idag är sällsynta. I Skärbäck kan man hitta flera av dem på bokstammarna, till exempel röd pysslinglav, ädelkronlav, bokvårtlav och lunglav. I skogen finns även de mindre vanliga fåglarna skogsduva och stenknäck. Stenknäcken är en vacker fågel med grov näbb som den använder för att klyva kärnor (stenar) av körsbär. Den äter sedan kärnorna och lämnar själva fruktköttet.

Områdets historia

Av kartor från 1652 framgår att det vid tiden då Halland blev svenskt växte mycket bokskogar inom Åkulla-området. Även på 1800-talet, då stora delar av Halland var avskogat, fanns ädellövskogen kvar på Skärbäck. En av orsakerna kan ha varit att adeln inte sålde Skärbäck förrän 1892, sist av alla gårdar i Sibbarps socken, och att hugga i adelns skogar var omgärdat av restriktioner. Bokskogen var på 1800-talet betydligt glesare med inslag av hagmarkskaraktär, vilket berodde på det omfattande skogsbetet. Granskog förekom inte på fastigheten förrän de första plantorna sattes omkring 1898.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • rida eller köra med häst,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller störa djurlivet,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 98 hektar

Skyddat sedan: 1978 / 2007

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Skärbäck ligger i Varbergs kommun.

Till fots: Hallandsleden passerar intill reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Angryd”.
Hållplats ”Skärbäck” (Under perioden 17/6 – 18/8 2024 trafikeras hållplatsen av säsongsbusslinjen Åkturen. Mer information och tidtabell på visitvarberg.se)

Om åkturen på visitvarberg.se Länk till annan webbplats.

Bil: Från Tvååker kör mot Dagsås och vidare mot Öströ. En knapp kilometer efter Öströ gård går mindre väg till vänster mot Skärbäck. En större parkering finns utmed vägen. Längre fram finns ytterligare en parkering. GPS (WGS84): Lat N 57° 5’ 6” Lon E 12° 31’ 51”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss