Kedholmen

Kedholmens är en ö på cirka 18 hektar, belägen strax väster om Säröhalvön. Ön är en omtyckt badö och naturen domineras av kala klippor och hedmark. I skyddade lägen växer barrträd. Du behöver ha tillgång till egen båt för att ta dig till ön.

Till skillnad från vad som vanligen är fallet i den halländska skärgården har det skett viss trädplantering på ön. Planteringen av barrträd påbörjades i slutet på 1920-talet och pågick ett par decennier. På ön växer också idegranar men dessa har troligen spritt sig från Särö Västerskog.

Trift och strandkål

Några av de växter som du kan hitta på ön är strandkål och strandkvanne. Här finns även trift, sandlök, strandglim, skörbjuggsört och baldersbrå.

Tältning är tillåten upp till två dygn på plats som är anvisad av Västkuststiftelsen, telefonnummer: 010-22 44 000

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada vegetationen genom att t.ex. plocka eller gräva upp växter,
  • störa djurlivet,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta, dock får tältning ske upp till två dygn i sträck på plats anvisad av förvaltaren,
  • förtöja båt, dock får förtöjning ske upp till två dygn i sträck på plats anvisad av förvaltaren,
  • elda annat än på anvisad plats samt
  • på ett störande sätt nyttja radio, bandspelare eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyper: Ö med omväxlande kala klippor, hedmark och planterad barrskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 18,2 hektar

Skyddat sedan: 1980

Ägare: Västkuststiftelsen

Förvaltare: Västkuststiftelsen

Hitta hit

​Kedholmen ligger i Kungsbacka kommun.

Hitta till reservatet: Till ön går ingen reguljär båtförbindelse så du behöver ha tillgång till egen båt.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss