Kättebo

På historiska kartor från början av 1800-talet anges marktypen i området kring Kättebo som gles bokskog och bokskog med mindre mossar. Dessa skogar är numera till största delen omförda till planterade granskogar, men i naturreservatet Kättebo finns emellertid mindre områden kvar där lövskogskontinuiteten inte brutits.   

På historiska kartor från början av 1800-talet beskrivs området kring Kättebo som gles bokskog och bokskog med mindre mossar. Dessa skogar är numera till största delen omvandlade till planterade granskogar, men i naturreservatet Kättebo har lövskogen bevarats.

Rödlistade arter

Skogen i Kättebo är hem åt inte mindre än 21 rödlistade arter av mossor och lavar. Man har även hittat ett tiotal regionalt intressanta arter vilket gör Kättebo till en av topplokalerna i länet. Exempelvis finns den starkt hotade mossan brynia samt röd pysslinglav i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

  • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • rida eller köra med häst samt
  • framföra terränggående cyklar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 24,6 hektar

Skyddat sedan: 2000

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Kättebo ligger i Falkenbergs kommun.Vägbeskrivning: Reservatet är inte tillgängligt med bil eller anpassat för friluftslivet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

  • Vilket reservat det gäller
  • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
  • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss