Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Skogsbo

Skogsbo är det till ytan största reservatet inom Åkulla bokskogar. Genom reservatet går vandringsleden Skogsbostigen. Rundan är 5,5 kilometer lång och har en sammanlagd stigning på 250 höjdmeter. Detta kan mycket väl vara Hallands mest krävande vandringsled eftersom den går upp på fem av reservatets sex branta kullar. Glöm inte vattenflaskan och räkna med några timmars tuff motion. Belöningen blir milsvida utsikter och fascinerande skogsmiljöer.

Tänk på var du parkerar

På grund av det stora besökstrycket har en trafikfarlig situation uppstått vid parkeringen till Hiaklitten. Är det fullt på denna parkeringsplats hänvisar vi till parkeringen vid Holma ö utmed Skogsboslingan. I övrigt hänvisar vi till övriga vandringsslingor och parkeringsplatser i Åkulla Bokskogar: www.akullabokskogar.nu Länk till annan webbplats.

Åkulla bokskogar är mycket vackert med sina många bergsknallar i kontrast till de många sjöarna. Bokskogen i Skogsbo är lättframkomlig och trevlig att vandra i. Det är särskilt vackert på våren när boken slår ut och dess skira grönska breder ut sig. Om sommaren är det lummigt och svalt i bokskogen och på hösten visar skogen sin färgprakt när bladen övergår i gult och rött och skogen ser ut att stå i brand.

Flera höjder

Sex branta kullar finns i reservatet. Byaberget, med sina 130 meter över havet, är den högsta punkten. Djupeåsen når 75 meter över omgivningen och är bevuxen med gammal bokskog. Hiaklitten är en annan höjd som höjer sig cirka 60 meter över omgivningen och har mycket branta sluttningar. Mellan höjderna finns betesmarker, hagmarkspräglad skog och klibbalstrandskog vilket bidrar till den spännande variationen inom området.

Sällsynta arter

I området har hittats inte mindre än 87 rödlistade eller regionalt intressanta arter, den största delen lavar och mossor. Byabergets södra sluttning, kallad Ramlaklitten, är en brant bergskam som hyser speciellt stor artrikedom. Här finns blockrika rasbranter med bland annat lind och här häckar den sällsynta mindre hackspetten. Även skogsduva och nötkråka har setts här.

Medeltida borg

På Holma ö, en halvö utstickande i Byasjön, kan man se rester av en medeltida borg, Truedsholm. Borgen uppfördes sannolikt vid medeltidens slut. Den utgjorde en viktig försvarsanläggning i det dåtida danska riket. Härifrån kunde en färdväg mellan kusten och skogsbygden bevakas. Runt borgruinen finns öppen betesmark med spridda träddungar. Strax söder om Holma ö, i Byasjön, finns även en badplats. Vid sandstranden finns bänkbord. 

En del av Åkulla bokskogar

Reservatet är en del av Åkulla bokskogar. Det är ett samlingsnamn för ett tiotal snarlika naturreservat som ligger inom ett och samma natursköna område. Reservaten knyts samman av ett system av vandringsleder. I Åkullaområdet finns kafé och restauranger. Här finns också övernattningsmöjlighet på hotell, vandrarhem och B&B.

Mer information om området Åkulla bokskogar finns på akullabokskogar.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda annat än på särskilt anvisad plats,
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål markerade leder,
 • cykla i terrängen, på annat än för detta ändamål markerade leder,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller störa djurlivet samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 255 hektar

Skyddat sedan: 1976/2006

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår delvis i Natura 2000

Hitta hit

Skogsbo ligger i Varbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Skogsbo”. (Under perioden 17/6 – 18/8 2024 trafikeras hållplatsen av säsongsbusslinjen Åkturen. Mer information och tidtabell på visitvarberg.se)

Om åkturen på visitvarberg.se Länk till annan webbplats.

Vägbeskrivning: I Sibbarp kör norrut mot Ästad. För reservatets södra del, med bland annat Holma ö, finns parkering utmed vägen cirka 1,5 kilometer efter man passerat Ästad gård. För norra delen fortsätt ytterligare 1 kilometer där parkering finns utmed vägen. GPS (WGS84): Lat N 57° 4’ 55” Lon E 12° 33’ 15”.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss