Särö Västerskog

Särö Västerskog är precis som namnet antyder en skog väster om Särö. Här finns ekar och tallar som är mellan 200 och 300 år gamla. I Särö Västerskog tar du dig fram på promenadvänliga stigar. Om du tar dig upp på en bergknalle får du ett bra utsiktsläge över skogen och skärgården. Den som är badsugen kan välja mellan sandstrand, klippor och stenblock.

Man tror att detta område har varit skogsklätt ända sedan inlandsisen drog sig tillbaka för drygt 10 000 år sedan. Främst är det kanske den gamla tallskogen som ger reservatet en speciell karaktär. Närmast kusten hittar man mer eller mindre krypande tallar som har tuktats av väder och vind, medan man i mer skyddade lägen kan stöta på riktiga tallbjässar. Näst efter tallen är det eken som utgör det vanligaste inslaget i skogen. En del träd har fått rejält med plats då de växt upp under perioder då halvön betats. De har blivit vidkronade hagmarksekar. Andra är mindre och klenare. De har växt långsammare och under magra förhållanden och kallas för krattekar.

Gott om stigar

Reservatet genomkorsas av stigar och två av dessa är färgmarkerade. Den gula slingan mäter 1,4 kilometer och den blåa 3 kilometer.

Unika lavar trivs här

Den stora rikedomen av gamla träd och död ved har gjort att Särö Västerskog hör till ett av länets främsta skogsområden när det gäller kända förekomster av rödlistade arter. Att en art är rödlistad innebär att den är så sällsynt att den riskerar att försvinna. I Särö handlar det främst om olika lavar som växer på ekar, men även trädsvampar och skalbaggar finns representerade. De flesta är ljus- och värmeälskande och trivs inte i mörka, täta skogar. För att gynna de sällsynta arterna och de gamla ekarna behöver områdets öppna karaktär vara kvar.

Giftig gran med röda bär

På halvön hittar man ett giftigt träd med röda bär som gjort Särö känt i botaniska kretsar. Det är idegranen. I det så kallade "Barrlindkärret" hittar man grova högvuxna klibbalar och gott om idegran i kantområdena. Här finns också en rik växtlighet med arter som trolldruva, blåsippa, tandrot, skogsbräsma, sårläka, lundslok och buskstjärnblomma. Idegranen har spritt sig i hela området och förmörkar tillvaron för de ljusälskande arter som lever med ekarna. Därför hålls idegranen efter genom röjningar.

Djur i reservatet

I de öppna och soliga delarna av reservatet lever de numera sällsynta arterna sandödla, hasselsnok och bastardpärlemorfjäril. I området finns också ett rikt fågelliv med häckfåglar som skogsduva, mindre hackspett, spillkråka och gröngöling.

Toa, servering och övernattningsmöjligheter

Toalett finns i den södra delen av reservatet. I närliggande Särö finns B&B och hotell. Här finns även restaurang.

Stämpel i reservatet

I några av våra mest sevärda reservat kan du också samla på en snygg stämpel när du besöker reservatet. Du stämplar antingen direkt i din guidebok eller på eget papper/bok. I Särö Västerskog finns stämpeln vid utsiktsplatsen högst upp på halvön som nås via gula leden.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Skogsbad i Särö Västerskog (Kungsbacka)

Låt den certifierad guiden Laurence Nachin leda dig för att uppleva naturen på ett nytt sätt och få möjligheter till ökad närvaro, större avkoppling, mer energi och glädje.

Anmäl dig här – senast 30 augusti

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd,
  samla eller på annat sätt skada lavar,
 • fånga eller samla in ryggradslösa djur,
 • ställa upp husvagn eller husbil,
 • tälta eller arrangera läger,
 • utan länsstyrelsens tillstånd snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller tävling,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • framföra eller parkera motordrivet fordon med undantag av motordriven rullstol,
 • cykla, annat än på stigen till Snäckestrand,
 • rida eller köra med häst,
 • medföra okopplad hund
 • samt göra upp eld.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förServering Servering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Tall- och ekblandskog

Kommun: Kungsbacka

Areal: 55 hektar

Skyddat sedan: 1974/2006

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Särö Västerskog ligger i nordvästra delen av Kungsbacka kommun.

Cykel: Vik av Kattegattleden i Särö och följ skyltningen till reservatet (1 km).

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Det finns också utmärkta cykelbanor från Göteborg till Särö Västerskog. Cykla söderut från Linnéplatsen. Även från Kungsbacka mot Vallda och Särö finns fina vägar att cykla.

Kollektivtrafik: Hållplats "Särö kyrka" finns cirka 500 meter från reservatet.

Bil: Från riksväg 158 mellan Kungsbacka och Göteborg finns vägvisare mot Särö. I Särö finns skyltar mot reservatet. En stor parkering ligger i anslutning till reservatet. GPS (WGS84): Lat N 57° 30’ 16" Lon E 11° 56’ 1" (parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss