Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mannarp

Alldeles nedanför foten av Nyårsåsen ligger Mannarp. Reservatet är 31 hektar och här finns värdefull hagmarksskog med stora bokar och ekar. Intill reservatet finns en våtmark där du kan skåda fågel.

I den trädklädda betesmarken, eller hagmarksskogen som man också kan säga, växer gamla, grova och vidkroniga bokar och ekar. Flera bokar är mycket grova, nästan av jätteträdsdimensioner. De gamla hagmarksträden är viktiga för den biologiska mångfalden. Träden utgör ett hem för mossor, lavar och svampar, men också insekter, fladdermöss och fåglar.

Bok- och tallskog

Den östra och södra kanten av reservatet har inte samma historia av att vara betad hagmark. Här växer istället tall- och bokskog med inslag av gran. Tallen har några år på nacken och vissa träd kan med rätta benämnas som gammeltallar.

Fågeltorn med utsikt över våtmark

Precis utanför naturreservatet finns en våtmark som har anlagts i flera etapper. De första spadtagen togs i mitten av 1990-talet. Här rastar vadare och änder under vår och höst. På sensommaren kan man få se lärkfalk jaga trollsländor och i skymningen ses ibland nattskärror på vägarna. Vissa år hörs småfläckig sumphöna, kornknarr och vaktel. Bäst upplever du våtmarkens fågelliv från fågeltornet som finns i reservatet. En tubkikare rekommenderas om du vill spana av alla dammar. Från fågeltornet är det motljus under eftermiddag och kväll.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Hagmarksskog i Mannarp (Halmstad)

Här vandrar vi bland stora gamla bokar och ekar, som har stor betydelse för den biologiska mångfalden.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsen tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andraryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används.
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • elda,
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund,
 • framföra motordrivet fordon inklusive motorcyklar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar
 • samt utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 31,5 hektar

Skyddat sedan: 2012

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

​Mannarp ligger i Halmstads kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Harplinge Plönningevägen”. Härifrån är det cirka 2 kilometer till reservatet.

Vägbeskrivning: Mannarp ligger cirka 1 mil nordväst om Halmstad, 2 kilometer öster om samhället Harplinge. Från kustvägen svänger du mot Harplinge. Strax innan Harplinges fotbollsplaner svänger du till höger. Fortsätt 2 kilometer. När vägen tar slut svänger du vänster, fortsätter cirka 300 meter och tar sedan avfarten till höger. För närvarande saknas parkering. Observera att det inte är tillåtet att parkera på gårdsplanen i slutet av vägen.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss