Långanskogen

Långanskogen är länets största sammanhängande alsumpskog. I den täta, dunkla, fuktiga skogen lever många sällsynta arter av framförallt mossor och lavar. Att vandra i Långanskogen ger en känsla av att vistas i en djungel. Men det är bitvis svårframkomligt och mycket blött på marken.

Alarna i Långanskogen står på så kallade socklar som består av rötter som bildar ett nätverk som "bär upp" stammen. Sumpskogen är en perfekt miljö för mossor och lavar, kryptogamer. Många kryptogamer är krävande arter som endast finns i mycket specifika miljöer. Exempel på ovanliga arter i reservatet är örlav, mussellav och mossan brynia.

Källor och källflöden

Dunmossan är en sällsynt och hotad art som bara kan växa vid mineralrika källflöden. Den är en indikatorart för den här typen av miljö. Det betyder att där man hittar dunmossan vet man att det finns källflöden där grundvatten konstant tränger fram ur marken.

Rikt växt- och djurliv

I den frodiga sumpskogen finns en intressant flora med arter som dvärghäxört, gullpudra och ormbär. Den rikliga förekomsten av död ved bidrar också till den biologiska mångfalden i reservatet. Fåglar, som exempelvis mindre hackspett, söker efter föda i de murkna trädstammarna.

Bada och äta

Badplats finns vid Byasjön. I Ästad finns vandrarhem/hotell och även kafé och restaurang.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • elda annat än på anvisade platser,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • rida eller köra med häst,
  framföra terränggående
 • cyklar,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • snitsla spår, anordna orienteringskontroll eller annan tävling som kan inverka störande på naturmiljön samt
 • uppsätta någon form av bryggor eller förtöjningsanordningar.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Alsumpskog

Kommun: Varberg

Areal: 40 hektar

Skyddat sedan: 2002

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Långanskogen ligger i Varbergs kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Ästad” (Under perioden 17/6 – 18/8 2024 trafikeras hållplatsen av säsongsbusslinjen Åkturen. Mer information och tidtabell på visitvarberg.se)

Om åkturen på visitvarberg.se Länk till annan webbplats.

Bil: Från väg 154 mellan Falkenberg och Ullared tag mot Sibbarp och därefter mot Ästad. I Ästad finns skylt mot Långanskogen. Anlagd parkering saknas så du ansvarar själv för att din bil inte står i vägen eller är olämpligt parkerad.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss