Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hägnen

Hägnen är en bergig udde i sjön Södra Färgen vid Femsjö. Här växer gammal bokskog och blandskog av tall, björk, bok och ek. För dig som är intresserad av mykologi, läran om svampar, är reservatet extra spännande att besöka. Området har sedan mykologen Fries tid varit känd som en bra svamplokal.      

Femsjöbygden är ett välkänt område för många som är intresserade av mykologi. Det var nämligen här som mykologins fader Elias Fries var verksam i början av 1800-talet. Bland Fries anteckningar kan man hitta många uppgifter om svampfloran i trakten. I manuskriptet "Svamplokaler vid Femsjö" kan man till exempel läsa att en av de rikaste svamplokalerna är Hägnen, en bergig udde i sjön Södra Färgen där det idag växer gammal bokskog och blandskog av tall, björk, bok och ek.

Ovanliga arter finns fortfarande

Många av svamparna som Fries hittade här växer inte längre kvar, men några ovanliga fynd kan fortfarande göras. Exempelvis har man hittat ekskinn och rutskinn på senare tid. Även bland lavarna finns flera ovanliga arter som lunglav, ädellav och bokvårtlav. Besöker man skogen om våren kan man få höra stenknäckens knäppande ramsor.

Före detta utmark och ättestupa

Hägnen har troligen fått sitt namn på grund av att halvön hägnades ut från byn Femsjös inägomark. Här, liksom på den övriga utmarken, gick djuren på bete. Fries menade också att Hägnaklippan, den brant som finns i reservatet och som sluttar ner mot sjön, kan ha använts som en ättestupa under forntiden. Traditionen eller sägnen om ättestupa säger att när åldringar inte längre kunde försörja sig själva eller bidra till arbetet på gården kastade de sig ner mot en säker död utför ett brant stup.

Det är tillåtet att tälta något dygn i enlighet med allemansrätten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter mossor eller lavar. Plockning av bär eller matsvamp är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in insekter, spindlar, snäckor och andra ryggradslösa djur. Enstaka exemplar får dock samlas in under förutsättning att det inte bryter mot fridlysningsbestämmelserna och att fällor inte används,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt,
 • elda
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Hylte

Areal: 3,6 hektar

Skyddat sedan: 2010

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Bil: Hägnen ligger 1 km nordost om Femsjö kyrka. Parkera vid kyrkan och följ sedan vägen norrut ett par hundra meter. Gå in på andra vägen på höger sida. När vägen delar sig väljer du att fortsätta in på den vänstra vägen som tar dig ut på udden.

GPS (WGS84): Lat N 56° 53' 33" Lon E 13° 19' 35" (parkering vid kyrkan i Femsjö, 1 km sydväst om reservatet).

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss