Aktuella varningsmeddelanden i Hallands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Floastad

Floastad består i huvudsak av några kullar där det växer gammal senvuxen bergek. Stammarna är krokiga, klena och draperade med gröna mossor och lavar. Även bokar och hassel växer i vissa delar. Det finns en markerad stig upp till en av topparna där du har en fin utsikt över Högvadsåns dalgång.

Den bästa vyn får du från en topp i västra delen av reservatet. Här sluttar berget brant nedåt så var försiktig om du går hit! Det sägs till och med att berget användes som ättestupa förr i tiden. När åldringarna inte längre kunde försörja sig själva eller bidra till arbetet på gården kastade de sig ner mot en säker död.

Grönsten och blåsippor

Ett besök i Floastad passar bäst på våren innan lövträden har slagit ut helt och hållet. Från kullarna har man en fin utsikt över landskapet och bland fjolårslöven tittar blåsippor upp. Berggrunden i Floastad har inslag av basisk grönsten vilket gör att blåsippor, svart trolldruva och andra mer krävande kärlväxter trivs här. Flera lodytor finns i reservatet och på en av dessa växer mossan snurrgrimmia och ormbunken svartbräken, även det arter som gynnas av grönsten i berggrunden. Andra värdefulla arter i reservatet är bland annat signalarterna lunglav, almlav och bokfjädermossa. De växer alla på gamla lövträd, vilket visar på att området har höga naturvärden.

Granen togs bort

Floastads naturvärden uppmärksammades vid en inventering år 1992, men områdets kvaliteter har varit kända längre än så. I början av 1800-talet skrev nämligen Sven Peter Bexell att Floastad äger den bästa ekskogen i socken.

Tills nyligen fanns en hel del gran i de gamla lövträdsbestånden. Granen har tack vare sin starka ställning i produktionsskogarna mycket lätt för att sprida sig. På många håll kan den konkurrera ut lövträden helt. Även de vanliga lövträden, men framför allt ädla lövträd, har mycket höga naturvärden knutna till sig och därför måste man ibland hjälpa dessa träd på traven i naturvårdsarbetet. Granarna har försiktigt plockats bort från Floastad och nu återstår en strövvänlig och ljus skog.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t ex genom att gräva upp växter, gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta eller ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • medföra okopplad hund, med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök,
 • rida eller köra med häst,
 • cykla i terrängen,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar eller annan verksamhet som kan medföra markslitage eller störa djurlivet samt
 • utan Länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 40 hektar

Skyddat sedan: 2008

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Floastad ligger i Falkenbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Kvarnbacken Ulvsbo” ligger cirka 1 kilometer sydöst om reservatet.

Vägbeskrivning: Floastad ligger cirka 5 kilometer sydväst om Ullared, precis norr om naturreservatet Sumpafallen.

Sväng av från väg 154 cirka 5 kilometer söder om Ullared mot Sumpafallen. Efter avtagsvägen dit fortsätter du rakt fram och kommer efter cirka 700 meter in i Floastads naturreservat. Du kan parkera vid informationstavlan på vänster sida om vägen.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss