Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Älmebjär

Älmebjär består av en höjd med sluttningar ner mot Björkasjö. Bokskogen dominerar och många av träden är mycket gamla. I denna miljö trivs ovanliga arter som kräver en specifik livsmiljö. Reservatet är en del av Åkulla bokskogar.

I norra delen av reservatet, på en udde i Björkasjö, finns ett vindskydd som byggts av Åkulla bokskogar intresseförening. Här finns även eldplats med ved samt en toalett. Reservatet nås endast genom vandring på Björkasjöstigen.

Leder och stigar i området

I Åkulla bokskogars turistområde finns gott om vandringsleder av varierande längd. Björkasjöstigen som är en av lederna passerar Älmebjär och fortsätter runt Björkasjö till Björkekullens naturreservat. Längs med stigen får man vackra utsikter över sjön. Stigen är uppmärkt med ekstolpar med röd plakett föreställande boklöv och texten Åkulla bokskogar.

Värdefull bokskog

Skogen vid Älmebjär har stått orörd sedan lång tid tillbaka. Längs med sluttningarna dominerar ståtliga bokar och marken täcks av fjolårslöv. Till skillnad från markens glesa vegetation växer det desto mer på träden. Stora tickor sticker ut från stammarna och barken täcks av olika lavar och mossor.

Spännande landskap

Området Åkulla bokskogar är ett kuperat sprickdalslandskap med flera mäktiga bergsbranter och många sjöar. Berggrunden består främst av gnejs. Vid Älmebjär förekommer också granat, vilket brutits i reservatets södra del. Än idag finns spår efter stenbrottet i form av gropar kantade med sprängsten.

Ovanlig lav har hittats

De flesta av lavarna som växer på trädstammarna är så kallade skorplavar. De växer platt mot underlaget och ses bäst med lupp. Ett tiotal arter som hittats i området är hotade, varav de flesta är lavar. En sällsynthet i området är röd pysslinglav som endast finns på ett tjugotal platser i länet. Exempel på andra krävande arter är rosa lundlav, bokkantlav och liten ädellav.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, till exempel genom att gräva upp växter,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • rida eller köra med häst annat än på för detta ändamål markerade leder samt
 • framföra cyklar i terrängen.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Falkenberg

Areal: 62 hektar varav 21,6 hektar vattenareal

Skyddat sedan: 2003

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Älmebjär ligger i Falkenbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Björkasjö" (Under perioden 17/6 – 18/8 2024 trafikeras hållplatsen av säsongsbusslinjen Åkturen. Mer information och tidtabell på visitvarberg.se)

Om åkturen på visitvarberg.se Länk till annan webbplats.

Bil: Reservatet saknar egen parkering och nås enklast via vandringsleden som startar vid badplatsen i Björkekullens naturreservat, se karta. Du kan också parkera vid Mjällsjön, öster om reservatet längs vägen Åkulla-Köinge. Härifrån är det cirka 1 kilometer tills du kommer på Björkasjöstigen, som leder in i reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss