Gamla Köpstad Södra

Gamla Köpstad Södra är ett öppet kustlandskap med strandängar, hedar och klapperstensfält. Det lättvandrade reservatet erbjuder såväl fiske från kala klippor som salta bad. Gör du ett besök i augusti och september kan du få se den vackra och sällsynta klockgentianan. Den är decimeterhög och blommar under denna tid med intensivt blå blommor.

I Gamla Köpstad tror man att en föregångare till staden Varberg låg under den tidiga medeltiden. Strandlinjen var då runt en och en halv meter högre än idag och platsen erbjöd ett av de bästa naturliga hamnlägena längs Hallandskusten. Hit reste troligen människor från när och fjärran för att bedriva handel, namnet Gamla Köpstad betyder plats för handel. Norr om Lerjan ligger Gamla Köpstad där tre mäktiga stenrösen tornar upp sig ovan klapperstensfälten.

Rosa mattor av trift

Naturen i Gamla Köpstad är ganska typisk för mellersta Hallands kust. Här samsas klapperstensfält med kala klippor, grunda laguner och en eller annan badvänlig sandstrand. På sluttningarna växer ljung och kråkbär. Närmare havet övergår heden till fuktigare gräsmarker där triften formar rosa mattor på försommaren. Markerade vandringsleder saknas men det finns gott om välnötta stigar att vandra på.

De största strandängarna finns vid Galtabäck kring Lerjan. Här bildar havsstrandängens växter tydliga växtzoner från vattnet in mot land. Smultronklöver växer rikligt på saltängarna och vid de mer leriga markerna finns stora bestånd av glasört.

Värdefulla fågelmiljöer

I Lerjans grunda havsvik rastar många flyttfåglar, särskilt vadare och änder. Har man med sig en kikare är det en bra idé att gå upp i fågeltornet som ligger allra längst ner i söder. Härifrån får man en fin sikt över fågellivet i Lerjans lagunområde och har chans att skåda arter som rödbena, större strandpipare och tofsvipa.

Museum och campingar i närheten

I Galtabäcks hamn, söder om reservatet, finns ett båtmuseum. Campingar finns både norr och söder om reservatet. Restaurang och café finns i närbelägna Träslövsläge.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • avsiktligt störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera boplats,
 • gräva upp växter,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • göra upp eld,
 • framföra motordrivet fordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • rida annat än på väg anvisad av förvaltaren,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förUtsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik

Fakta

Dominerande naturtyp: Havsstrandäng

Kommun: Varberg

Areal: 165 hektar varav 110 hektar land

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Varbergs kommun samt privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Gamla Köpstad ligger söder om Träslövsläge i Varbergs kommun.

Cykel: Kattegattleden går genom bostadsområdena intill reservatet i Träslövsläge och Gamla Köpstad.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Träslövsläge kyrka” ligger cirka 600 meter norr om reservatet. Hållplats ”Gamla Köpstad” ligger cirka 1 kilometer öster om reservatet.

Bil: Från kustvägen Falkenberg-Varberg finns vägvisare mot området. Välj "Gamla Köpstad" för mellersta delen eller "Galtabäckshamn" för södra delen. Flera grusparkeringar finns i reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss