Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Stavsbjär

Stavsbjär är en bergshöjd bevuxen med gammal bokskog. I skogen finns ett rikt växt- och djurliv med många sällsynta arter. Från toppen av branten har du utsikt över Fylleåns dalgång och reservatet Svarta klippan österut.     

I bergssluttningen mot öster finns rasbranter med stora block och lodräta stup. I de högst belägna delarna av reservatet växer gammal bokskog med gott om döda och döende träd i form av högstubbar, lågor och torrakor.

Många sällsynta mossor

På både döda och levande träd har det hittats en stor mängd sällsynta mossor och lavar. Många av organismerna har höga krav på sin miljö. Gammal skog, död ved och hög luftfuktighet är några av förutsättningarna. Här växer bland annat den stora, vackra lunglaven liksom bokvårtlav, olivklotterlav, kornbandmossa och bokfjädermossa. I den fuktiga miljön trivs även många snäckor, exempelvis olika slags spolsnäckor.

Föda för rovfåglar

I Stavsbjär häckar bivråk, en i Sverige sällsynt fågel som föredrar skogar med gott om lövträd. Bivråkens ungar föds nästan uteslutande upp på larver och puppor av getingar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta samt ställa upp husvagn eller husbil,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen eller parkera annat än på anvisad plats,
 • rida eller köra med häst,
 • medföra okopplad hund samt
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 4,7 hektar

Skyddat sedan: 1995

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

​Stavsbjär ligger i Halmstads kommun.

Vägbeskrivning: Från väg 25 i Simlångsdalens centrum följ vägvisare mot Mahult. I Mahult följ vägen åt vänster. Några hundra meter efter Ryaberg finns reservatet och en parkeringsficka på vänster hand utmed vägen.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss