Mogölsmyren

På Mogölsmyren kan du uppleva orörd vildmark där tystnaden råder. Området ingår i ett större myrkomplex, Ringmossen, och bidrar med vatten till Fylleån i väster.

Mogölsmyren är en typisk västsvensk högmosse. Den centrala delen är upphöjd och sluttar sedan ner mot kanterna. Där mossen övergår i fastmark bildas ett smalt stråk där vatten från både mossen och omgivningarna samlas. Detta kärrstråk kallas för lagg och är blötare än själva mossen. Under torra somrar fungerar Mogölsmyren som vattenreservoar till Fylleån.

Mossens färgskiftningar

Marken domineras av olika vitmossor som skiftar i rött och grönt. Vanliga myrväxterna finns representerade så som sileshår, tranbär, hjortron och pors. På mossen växer också myrliljan som blommar på sommaren med intensivt gula blommor. Något senare kan man njuta av klockljungen som har små rosa "klockformade" blommor.

Pors och ljungpipare

Öster om reservatet reser sig Mogölsåsen. Från denna höjd skymtar den vidsträckta myren och Mogölens vattenspegel. Nere på myren domineras luften av porsens karakteristiska doft. Vidsträckta, orörda myrmarker är en viktig miljö för våra typiska myrmarksfåglar. Ljungpipare är ett exempel på en av de mer exklusiva gäster som besöker Mogölsmyren.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • störa djurlivet,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • elda,
 • framföra motordrivet fordon,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande.
 • ha hund okopplad.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Dominerande naturtyp: Högmosse

Kommun: Halmstad, Hylte

Areal: 33 hektar

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Mogölsmyren ligger i Halmstads och Hyltes kommun.

Vägbeskrivning: Från riksväg 25 i Simlångsdalen tag mot Femsjö. Cirka 4 kilometer efter Byggets samhälle sväng höger. Efter cirka 500 meter ta höger igen in på mindre grusväg och kör till vändplats (här kan du parkera). De sista 200 meter går man västerut i terrängen fram till reservatet.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss