Såghuslund

Såghuslund är ett område med lövskog som sluttar ner mot Lagan. Här finns en tillgänglighetsanpassad stig och en utsiktsplats att njuta av. I den urskogsliknande och trolska miljön finns bland annat ett tjugotal mäktiga ekar. Reservatet är vackrast att besöka på våren när löven slår ut och marken täcks av vitsippor och ormbär.

Miljön är näringsrik och närheten till Lagan gör luftfuktigheten hög. Det gör skogen varierad och spännande. Du kan ta dig runt i reservatet på den markerade rundslingan. leden är 1,2 kilometer lång. Delar av slingan är anpassad för personer med rullstol, rollator eller barnvagn. Den tillgänglighetsanpassade stigen är cirka 200 meter lång enkel väg och här finns också en utsiktsplats.

Bra tid för besök

En bra tid att besöka området är på våren och försommaren när löven slår ut och vitsippor, desmeknoppar, ormbär och storrams täcker marken. En särskilt vacker blomma i Såghuslund är gullpudran som trivs vid källor och bäckar i fuktiga skogar. Den har en lysande gulgrön färg som ger ett nästintill skimrande intryck. Den fuktiga miljön i skogen är också gynnsam för en mängd mossor, lavar och svampar.

Mäktiga ekar

De branta förhållandena i Såghuslund har gjort att det varit svårt att hugga träd här. Skogen är därför vildvuxen och variationsrik. Det urskogslika intrycket förstärks av att döda träd har fått ligga kvar där de fallit. I Såghuslund finns ett tjugotal mäktiga ekar som har nått en ansenlig ålder på flera hundra år. Även björk, asp, hassel och al finns i imponerande storlekar. Andra inslag är lind, lönn, fläder, ask, alm och körsbär. Den rika tillgången på gamla träd, såväl levande som döda, är avgörande för att skogen ska kunna vara så artrik. På stammarna växer till exempel olika mossor, lavar och svampar. I den döda veden har skalbaggar och andra insekter hittat en bostad. De blir i sin tur föda åt många av de fåglar som byggt sina bon i trädens håligheter.

Spännande raviner

Hela området kring Såghuslund ligger under högsta kustlinjen vilket betyder att området låg under vatten efter senaste istiden. Lagan var från början en isälv som avvattnade glaciärerna på småländska höglandet. När älven drog fram avsattes mäktiga lager med sand och lera i detta område. Med tiden drog sig havet tillbaka och landet höjde sig. Lagan började då skära sig ner genom sand och lerlager. Idag ligger ån cirka 20 meter under omkringliggande slättland. En del mindre bäckar skär sig nu igenom slänterna ner mot Lagan och bildar spännande raviner. Dessa raviner är väl utvecklade i Såghuslund.

Historien om Kitta i Dalen

På sluttningen ner mot Lagan bodde för 150 år sedan en klok gammal gumma som kallades "Kitta i Dalen". Hennes riktiga namn var Kierstin Jeppsdotter. Med sina mediciner och sin synska förmåga botade hon det mesta. Hon kunde även hjälpa till vid kärleksproblem. Var man kär i någon och känslorna inte besvarades tillhandahöll hon ett pulver att blanda i maten. Efter en sådan måltid var den utvalde ohjälpligen fast. Receptet har försvunnit och av hennes hus finns bara trappstenen kvar. Men det sägs att man ibland kan se Kitta gå på kvällspromenad i backarna där hon samlar sina läkeörter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • rida,
 • annat än på bilväg,
 • inom reservatet framföra motordrivet fordon eller terränggående cyklar,störa djurlivet, exempelvis genom att från nära håll fotografera fågelbo, lya eller gryt eller klättra i boträd,
 • medföra okopplad hund,använda transistor, bandspelare eller dylikt på ett störande sätt,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande anordning,
 • elda,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter,
 • plocka blommor, gräs, mossor, lavar, svampar eller bär,
 • fånga eller insamla djur samt
 • anordna snitslade spår eller orienteringskontroller

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Dominerande naturtyper: Lövskog

Kommun: Laholm

Areal: 3 hektar

Skyddat sedan: 1999

Ägare: Laholms kommun

Förvaltare: Laholms kommun

Övrigt: Området är ett kommunalt naturreservat

Hitta hit

Såghuslund ligger i Laholms kommun.

​Bil: Från Laholm kör Kristianstadsvägen söderut, förbi Trädgårdsstaden. Ta vänster första vägen efter "Hälsans stig" och sedan höger. Parkering sker vid den gamla gården på vänster sida. GPS (WGS84): Lat N 56° 29' 36" Lon E 13° 4' 2"

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2, Halmstad

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss