Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Valaklitt

Valaklitt är en kuperad bokskog som ligger mellan Valasjön och Stegasjön. Området är dramatiskt med stora bokskogsbeklädda berg- och rasbranter med mycket död ved. På grund av känsligt fågelliv är det förbjudet att uppehålla sig i en mindre del av reservatet under tiden 1 februari till 31 juli. Valaklitt är en del av Åkulla bokskogar och från parkeringen i det närliggande reservatet Nabben går en markerad stig som passerar genom Valaklitt.

Åkullaområdet räknas tillsammans med Biskopstorp i Halmstad och Hallandsåsen i Laholm till vårt läns mest värdefulla lövskogsområden. Dessa områden har också stora rekreationsvärden, inte minst Åkulla där ett sammanhängande ledsystem erbjuder flera mil varierande vandringar. Precis söder om Valaklitt hittar man till exempel Kalvsjöstigen, en fyra kilometer lång runda som går runt Kalvsjön.

Värdefull skog

I Valaklitt dominerar bokskog som växer på näringsfattig jord, så kallad hedbokskog. Marken är täckt med ett brunt lager av gamla boklöv. Det är sparsamt med växter som tittar upp bland löven, men desto fler är svamparna om hösten. Här kan man hitta lite ovanligare kantarellsorter som kruskantarell (bör inte plockas då den är sällsynt) och svart trumpetsvamp. Från gamla förmultnande lågor kan vackra svampar som gulfotshätta, koralltaggsvamp och kandelabersvamp titta fram. Det är alla signalarter som visar att det är en värdefull skog vi befinner oss i. Här har det under en mycket lång tid funnits en rik tillgång till gamla träd och död ved. Svampfynden signalerar också att det finns flera andra ovanliga och rödlistade arter i skogen.

Fåglar och småkryp

Vintertid kan man få se stora flockar med bergfinkar som äter bokollon i skogen. Även skogsduva finns i området. I Valaklitt finns fågelarter som är känsliga för störning, och därför är det tillträdesförbud i en del av reservatet mellan 1 februari och 31 juli. I den döda veden finns ett stort antal rödlistade skalbaggsarter. Den röda ögonknäpparen behöver mycket gammal bokskog med gott om fuktig död ved där larverna kan utvecklas.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda stående eller liggande träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in gräs, örter, mossor, svamp eller lavar. Plockning av bär, matsvamp och enstaka exemplar av kärlväxter är dock tillåten,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller insamla insekter, snäckor eller andra ryggradslösa djur,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurarter,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet eller tävlingar,
 • gräva eller på annat sätt förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • övernatta i husvagn eller husbil mer än en natt,
 • elda, användning av campingkök är dock tillåten,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på väg eller parkera annat än på anvisad plats, förbudet gäller ej jakträttsinnehavare vid uttransport av fällt vilt och inte heller vid skötsel av skogsbestånd med särskilda avtal med markägaren tills i avtalet angivet år, samt
 • medföra okopplad hund med undantag för jakt med hund eller för eftersök.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: Ädellövskog

Kommun: Varberg

Areal: 59 hektar

Skyddat sedan: 1977 / 2011

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Valaklitt ligger i Varbergs kommun.

Kollektivtrafik: Hållplats ”Nabben" (Under perioden 17/6 – 18/8 2024 trafikeras hållplatsen av säsongsbusslinjen Åkturen. Mer information och tidtabell på visitvarberg.se)

Om åkturen på visitvarberg.se Länk till annan webbplats.

Med bil: Reservatet ligger mellan Valasjön och Stegasjön i Åkulla-området. Valaklitt saknar parkering men ligger på gångavstånd från Nabben och Mjällbjär där parkeringar finns.

Kontakt

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss