Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fylleåns dalgång

Bild från reservatet över Fylleån

I Fylleåns dalgång är naturen omväxlande med skogar, betesmarker och våtmarker om vartannat och med den fantastiska Fylleån som rinner rakt genom reservatet. Det finns mycket att göra i området, men det krävs god rörlighet eftersom det är kuperat och bitvis blött. 

Använd parkeringen vid Norteforsen

Just nu är det svårt att ta sig till reservatet med bil. Vägen till parkeringen i väster, det som tidigare hette Brogård, är bortspolad. Kör därför istället till parkeringen vid Norteforsen.

Geologin är iögonfallande i området. Fylleån rinner i en tydlig dalgång skapad av istidens mäktiga älvar. På några ställen har urberget spruckit och skapat mäktiga bergväggar intill ån. I en av dessa trängs vattnet in i en smal passage och bildar då den långa Norteforsen. I väster finns tydliga tecken på att ån historiskt haft ett annat lopp i form av å-kurvor i betesmarken, så kallade korvsjöar. I denna del finns också tydliga fossila strandterrasser som minner om den mäktiga isälv som en gång fanns på platsen. Centralt i området finns också flacka landtungor skapade av finkornigt material från ån som sedimenterat i åkurvornas ”insida”.

Att göra i området

Det finns mycket att titta på i området, men det krävs god rörlighet eftersom det är kuperat och bitvis blött. Titta på utsikten över Norteforsen, besök resterna av Mamsell Richardys textilindustri eller promenera den natursköna stigen som går österut från Norteforsens parkering. Vill du inte gå samma väg tillbaka går det bra att vandra åter på Banvallsleden. Om du vill fiska krävs det fiskekort, som säljs av Fylleåns Fiskevårdsförening.

Djur och växter

Det finns en stor mängd ovanliga arter i reservatet, hittills känner vi till 36 rödlistade och 124 regionalt intressanta arter i området. I ån finns ett stort antal småkryp där många arter är ovanliga. Här lever tillexempel larver av den rödlistade nattsländan Beraea maura och den rödlistade bäcksländan Brachyptera braueri. Här finns också en unik, ursprunglig laxstam, sjökrimmerlav som är akut hotad och lever på stenblock vid ån. Har du tur kan du få se utter som under 2000-talet återkommit till Fylleån och till många andra av länets vattendrag. I skogarna finns en rad ovanliga skalbaggar som lever på ek. Lättare att få syn på är de många trollsländor som rör sig i och runt våtmarkerna under soliga sommardagar. Hela 32 arter har observerats, vilket är nästan hälften av alla som finns i Sverige.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda träd, buskar och grenar,
 • skada, plocka eller samla in mossor, lavar eller svampar annat än enstaka exemplar. Förbudet gäller inte plockning av matsvamp,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats,
 • ha husvagn eller husbil parkerad i reservatet kl. 22-06,
 • ha hund okopplad,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • tälta,
 • klättra på bergväggar och rasbranter,
 • cykla annat än på bilväg,
 • rida annat än på bilväg,
 • ha båt förtöjd eller upplagd på stranden mellan kl. 22 och kl. 06,
 • i organiserad form färdas på ån, exempelvis med kanot, paddelbräda eller flotte samt att
 • sätta upp tavla, affisch, skylt, snitsel eller göra inskrift,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd anordna lägerverksamhet, tävlingar eller andra arrangemang,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda fällor som dödar ryggradslösa djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd inplantera för området främmande arter samt att
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra undersökningar som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förCykelled Cykelled
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyp: vattendrag, ädellövskog

Kommun: Halmstad

Areal: 90 hektar

Skyddat sedan: 2022

Ägare: Naturvårdsverket, kommunen och privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Hitta hit

Det finns flera sätt att ta sig till området. Det finns för närvarande två parkeringsplatser Brogård i väster och Norteforsen centralt.

Cykel: I reservatet finns det ingen cykelled men banvallsleden går nära, så du kan cykla hit.

Buss: Om du vill till Norteforsen kan du ta buss 145 eller 318 från Halmstad till busshållplats Toftasjön, eller gå/cyklar på Banvallsleden.

Bil: Kör på väg 25 från Halmstad österut. Sväng söderut cirka 1,5 kilometer öster om Skedala (vägskylt Norteforsen). I slutet av vägen finns parkeringen och något väster om denna går en stig ner mot själva Norteforsen. Om du går tillbaka österut längs grusvägen går det en stig till höger som leder mot kvarnlämningen (cirka 1 km ).

Om du vill till parkeringen i väster (fd naturreservatet Brogård) får du i stället svänga av från väg 25/banvallsleden vid Skedala, följ vägskylt mot Mästocka. När du passerat ån ta till höger i T-korsningen. Efter 600 meter är det skyltat mot Naturreservat Brogård. Du kan komma hit med buss 319, via busshållplats Brogårdsvägen.

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss