Mästocka ljunghed

Att besöka heden i Mästocka är en resa i tiden. Du får en uppfattning om hur storslaget, ödsligt och ändå vackert det forna halländska hedlandskapet en gång var. En tidig vårmorgon kan du med lite tur få höra orren spela.

Sten Selander beskriver ljungheden i sin bok Det levande landskapet i Sverige: "Ingenstans har ljunghavet längre den fria horisont som gav det halländska landskapet sådan storhet och vidd och tillsammans med ljungens skiftande färg - brun med dragning i rött och olivgrönt på vår och försommar, dovt rödviolett på höstkanten - skapade dess fattiga, gripande storhet."

Två markerade stigar

Flera naturliga utsiktspunkter i reservatet erbjuder vackra vyer över heden. I reservatet finns två markerade stigar med små informationsskyltar som berättar mer om området. Björsjörundan är 2,3 kilometer lång och har blå markeringar på stolparna. Korta slingan är 700 meter lång och har gula markeringar. Även Hallandsleden går också genom området.

Eftersom det går betesdjur i reservatet under större delen av året är det förbjudet att medföra hund eller häst inom stängslade områden under perioden 1 april till 1 december.

Hedens mångfald

Av de växter och djur som finns här har många varit förknippade med ljunghedens växtsamhällen i minst ett par tusen år. Hallands landskapsblomma är hårginsten. Den blommar i juni och då kan Mästocka ljunghed lysa guldgul av dess blommor. Senare på hösten färgas heden lila av ljung. På västkusten är mosippan sällsynt men den växer här liksom kattfot, slåttergubbe och cypresslummer.

Orre finns i reservatet året runt och om du har tur kan du få uppleva deras spel tidiga vårmorgnar. Trädlärka, ängspiplärka och sånglärka trivs på heden och skogsharen äter gärna av de späda plantor som spirar när heden nyligen bränts.

Här lever flera sällsynta fjärilsarter, som exempelvis ginstbackmätare. Hårginst fungerar som värdväxt åt denna och flera andra fjärilars larver. Humlor och bin samlar nektar hela säsongen, vilket på hösten för binas del kan resultera i mörk ljunghonung.

Ljungheden användes för bete

Under 1600- och 1700-talen bredde öppna ljunghedar ut sig i Halland på bekostnad av skogen som utnyttjades till ved, virke och pottaskebränning. Betesdjur gick ute stora delar av året och dessutom brände man ljungen för att få fram bättre bete. Jordarna överutnyttjades och kring 1850 bestod en tredjedel av Halland av ljunghed. Detta var ett av den tidens miljöproblem. Mästocka ljunghed har bevarats sedan den tid då heden sträckte sig från kusten och långt in i landet.

Mular och eldar bevarar

Allt det som växer och lever på heden är beroende av att vi fortsätter utnyttja den. Markerna betas (det går Highland Cattle i den norra betesfållan) och ungefär vart sjunde år bränner vi heden så att ljungen inte blir för gammal och ratas av betesdjuren. Reservatet utvidgades 2017 med ny mark åt sydväst, från 71 hektar till 156 hektar.

Bada i närliggande sjö

Känner du för ett dopp finns det en badplats med brygga vid Björsjön, strax utanför reservatet. Här kan du också samla på en snygg stämpel. Du stämplar antingen direkt i din guidebok eller på eget papper/bok. Stämpeln finns på parkeringen vid badplatsen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande, träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter och svampar - mossor och lavar inräknade. Plockning av bär och matsvamp är dock tillåten, liksom insamling av ett fåtal exemplar av kärlväxter, mossor, lavar och svampar om det behövs för att kunna genomföra en säker artbestämning,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda fällor avsedda för ryggradslösa djur, feromonbaserade lockmedel inräknade,
 • inplantera/införa för området främmande arter,
 • utan länsstyrelsens tillstånd anordna tävlingar,
 • sätta upp tält,
 • ställa upp eller parkera husvagn eller husbil i reservatet mellan klockan 22:00 och 06:00,
 • sätta upp tavla, affisch, skylt eller göra inskrift,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilväg eller parkera annat än på anvisad plats (se bilaga 2F),
 • medföra hund eller häst inom stängslade områden under perioden 1 april – 1 december,
 • utöva modellplansflygning eller använda drönare,
 • elda,
 • utan länsstyrelsens tillstånd genomföra vetenskapliga undersökningar som strider mot föreskrifterna, samt,
 • utan länsstyrelsens tillstånd lägga upp båtar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Dominerande naturtyper: Öppen ljunghed och myr

Kommun: Laholm

Areal: 156 hektar (utvidgat från 71 hektar 2017)

Skyddat sedan: 1978

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Mästocka ligger i Veinge socken i Laholms kommun.

Till fots: Hallandsleden går genom reservatet.

Hallandsleden Länk till annan webbplats.

Cykel: "Cykelspåret" går förbi Mästocka ljunghed.

Bil: Från Halmstad kör riksväg 25 och ta av vid Skedala. Följ sedan skyltning mot Mästocka. Reservatet ligger intill vägen strax norr om Björsjö. Intill vägen finns det en grusparkering. GPS (WGS84): Lat N 56° 36’ 45" Lon E 13° 14’ 32" (parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss