Risk för skogsbrand i Hallands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tira öar

Tira öar är en ögrupp med ett flertal öar och skär i sjön Bolmens västra del. Här kan du som har egen båt eller kanot upptäcka både gammal barrskog och vackert blommande lindar. Öarna utnyttjas flitigt för bad och friluftsliv under sommaren. Ornitologen kan njuta av ett intressant men känsligt fågelliv.

Detta naturreservat liknar inte något annat av de som Länsstyrelsen förvaltar i Halland. De allra flesta halländska reservat ligger på land. När vatten har skyddats rör det sig vanligen inte om insjöar utan om marina miljöer. Av Tira öars 735 hektar består ungefär 700 hektar av vatten. Själva landytan är fördelad på sexton större och mindre öar.

Öarna är huvudsakligen uppbyggda av isälvsmaterial som har bildat ett stort system av rullstensåsar både över och under vattenytan. Särskilt tydligt syns rullstensåsarna på den största ön Storö där en ås reser sig närmare tio meter över vattenytan. De vanligaste trädslagen på öarna är tall och gran men lövskog förekommer också. På ön Högaholm, i södra delen av reservatet, växer nästan uteslutande lind. Lindarna blommar vackert i juli månad.

Rikt fågelliv

I reservatet finns ett intressant men känsligt fågelliv som varierar med årstiden. Under vår och sommar kan man se flera rovfågelarter. Kanske är det en fiskgjuse som hänger över vattnet letandes efter en fiskrygg att slå ner på eller en sparvhök som kretsar över skogen till småfåglarnas fasa. Bland sjöfåglarna kan nämnas arter som kricka, storlom, storskrake och vadaren drillsnäppa. I södra och norra delen av reservatet ligger fågelskyddsområden som är förbjudna att tillträda under perioden 1/4 till 15/7.

Lagt träd ligger

Tira öar är delvis bevuxen med en vild skog av tall och gran, på sina håll är den närmast urskogslik. Stormarna Gudrun och Per som drabbade Sverige 2005 och 2007 har påverkat skogen på alla skogsbevuxna öar. Eftersom Tira öar är ett naturreservat vars syfte är att bevara naturskogen som den är, forslas träden inte bort. Kanske kommer en och annan besökare hänga läpp över att det på vissa ställen kan vara svårt att ta sig fram på grund av nedblåsta träd, men betydligt gladare är då skogens alla invånare som är beroende av de livsmiljöer som de döda träden ger upphov till.

I veden lever en mängd skalbaggar, svampar och mikroorganismer. På sikt kommer de att bryta ner träden och föra tillbaka näringen till jorden så att nya plantor får kraft att växa upp. Småkrypen blir i sin tur föda åt skogens fåglar, så framöver kommer vi kanske få njuta av mer fågelkvitter när vi besöker Tira öar. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna.

En plats för avkoppling

Stränderna kring öarna består till största delen av grus och sten, men på några ställen finns det fina sandstränder. Vid Storö ligger Tira öars största strand och här är det också tillåtet att campa en natt. Som besökare har man tillgång till brygga och torrtoaletter. Det finns även torrdass på Korpö.

Eldning och grillning är bara tillåten på platser som Länsstyrelsen anvisar. Det finns två eldplatser på Storö, två eldplatser på Björkö och en eldplats på Korpö. Ved får inte tas inom naturreservatet.

Bolmen erbjuder ett varierat fiske med bland annat abborre, gädda och gös. Vill du fiska behöver du ha fiskekort och det kan lösas på exempelvis Tiraholms fisk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller digitalt på iFiske.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • inom särskilt område föra båt eller annan farkost med högre hastighet än 5 knop samt att åka vattenskidor,
 • använda snöskoter på fastmark eller hydrokopter,
 • under tiden 1/4 - 15/7 vistas inom fågelskyddsområde,
 • störa djurlivet,
 • skada vegetationen,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • tälta annat än på anvisad plats och mer än ett dygn,
 • elda, eller grilla på andra platser än de som Länsstyrelsen anvisar (se bifogade kartor i beslutet). Ved får inte tas inom naturreservatet.
 • vid landstigning medföra okopplad hund eller katt,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande samt
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förFiske Fiske
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Dominerande naturtyp: Delvis urskogsartad naturskog

Kommun: Hylte

Areal: 735 hektar varav 34 hektar land

Skyddat sedan: 1986

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Tira öar ligger i sjön Bolmen i Hylte kommun. För att komma till öarna måste du ha båt eller kanot. Till öarna finns ingen reguljär båtförbindelse, kanot går dock att hyra på flera ställen runt om Bolmen. GPS (WGS84): Lat N 56° 56’ 46" Lon E 13° 40’ 54" (campingplatsen på Storö)

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss