Smörkullen

Smörkullen är ett berg där det växer omväxlande barr- och lövskog. En stig går brant uppåt till bergets topp där du får en magnifik utsikt över den halländska kustremsan söder om Falkenberg.

Smörkullen ingick tidigare i en kedja av vårdkaseberg utmed kusten. Eldarna fungerade som ett signalsystem som snabbt kunde varna en hel bygd vid fara. På 1800-talet hittades en guldskål och ett svärd i brons vid Smörkullen. Man har också gjort fynd av en stor mängd flinta, som sannolikt härstammar från en boplats. Fynden kommer från bronsåldern och berättar att berget under denna tid var en kultplats där offer skett.

Stig och utsikt

En stig tar dig från parkeringen till utsikten och sedan vidare på berget. Ledmarkering saknas men det brukar vara tydligt var man ska gå. Det är en ganska brant stigning upp till utsikten och har det regnat mycket kan underlaget vara halt och lite besvärligt. Från Smörkullen har man en fin utsikt över kusten och havet. Havet och naturreservatet Grimsholmen ligger drygt en kilometer bort.

Mytomspunnen kulle

På berget finns också skålgropar, en typ av hällristningar, i block och hällar. Skålgroparna har gett namn åt berget, då man tidigare trodde att människorna offrat fett i skålarna. Man trodde också att det bodde troll på Smörkullen. Enligt en sägen offrade Veka gård varje jul en korv till trollen och fick i gengäld låna trollens kopparkittel.

Skog med lianer

Smörkullens topp ligger 52 meter över havet och är bevuxen med omväxlande barr- och lövskog. I den östvända branten växer den väldoftande vildkaprifolen, som slingrar sig upp för trädens stammar likt lianer.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • sätta upp skyltar eller liknande,
 • skada vegetationen,
 • störa djurlivet,
 • medföra okopplad hund,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • elda,
 • framföra eller parkera motorfordon annat än på anvisad väg/plats.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Kollektivtrafik Kollektivtrafik

Kontakt

Fakta

Dominerande naturtyper: Barrskog, ordinär lövskog, åker

Kommun: Falkenberg

Areal: 14 hektar

Skyddat sedan: 1926

Ägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen