Vallda Sandö

Vallda Sandö är inte som namnet antyder en ö utan en halvö. Här kan du både skåda fågel och blommor eller ta ett bad. Här finns något för de flesta smakriktningarna – långgrunda sandstränder såväl som badvänliga klippor. Markerade leder saknas men det finns gott om vägar och stigar att gå på.

Naturreservatet domineras av en bergig halvö med fyra uddar samt fem mindre öar. De låglänta strandängarna översvämmas årligen och bildar botaniskt intressanta saltängar. Längst ut på strandängen hittar man små skogar av styv glasört. Det är en liten och köttig växt som bara växer på saltpåverkad mark längs med västkusten. Från reservatets bergsknallar har man vacker utsikt.

Fler växter som är beroende av salt

Längre inåt land finns fler saltberoende växter som saltört, saltmålla och salttåg. På några ställen har salthalten blivit så hög att sterila grå saltöknar bildats. Mer färg är det då om sensommaren eller den tidiga hösten då den sällsynta och hänsynskrävande marrispen blommar i ljust violetta färger. Även det är en art som bara växer längs saltrika marker på västkusten.

Naturen längre ut på halvön är ganska typisk för kusten i norra Halland. Här finns såväl kala klippor, sandiga vikar som ljunghedar och fukthedar. I bergssvackorna finns enbuskmarker och kärr.

Här trivs många fåglar

På strandängarna är fågellivet rikt. Tidigt på året kan man se sjungande sånglärkor hänga högt uppe i luften. Samtidigt flyger tofsviporna av och an med dunkande vingslag över ängen. Både sånglärkan och tofsvipan är för många uppskattade vårtecken eftersom de brukar komma när vi går mot varmare och ljusare tider. Fåglarna vill gärna sätta igång med häckningen tidigt om våren innan gräset blir för högt. På grund av fågellivet är det under perioden 1 april till 15 juli förbjudet att beträda strandängarna och de intilliggande vattenområdena. Förbudet gäller inte vägen ut till halvön. Respektera beträdnadsförbudet under fåglarnas häckningstid.

Blicka ut över havet

Från bergsknallarna har du en fin utblick över hav, land och den nordhalländska skärgården. Det är vackra vyer som förmodligen även bronsålderns folk tog till sig och uppskattade. På de två uddarna Kalven och Sandöknapp ligger nämligen flera stora gravrösen från denna tid.

Tillgänglighet i reservatet

Toalett finns vid badplatsen i norr. Mellan parkeringen och badplatsen är framkomligheten för barnvagn eller rullstol god. Bord och bänkar finns på flera ställen i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Vandring på Sandön i Vallda Sandö (Kungsbacka)

Vi tar oss runt i naturreservatet och tittar vad som finns att skåda.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • årligen under tiden 1 april - 15 juli beträda strandängarna eller att uppehålla sig i vattenområdet intill ett avstånd av 50 meter från stranden, förbudet avser ej den befintliga vägen till halvön,
 • förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning,
 • skada vegetationen t.ex. plocka eller gräva upp växter,
 • störa djurlivet,
 • elda annat än på anvisad plats,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • framföra motorfordon annat än på anvisad väg/plats,
 • parkera annat än på anvisad plats,
 • medföra okopplad hund eller katt,
 • på störande sätt använda radio, bandspelare eller liknande,
 • anbringa affisch, inskrift eller annan störande anordning.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förToalett Toalett

Fakta

Dominerande naturtyper: Strandängar, klippor, hällmarker

Kommun: Kungsbacka

Areal: 349 hektar varav 333 hektar land

Skyddat sedan: 1972

Ägare: Kungsbacka kommun, Västkuststiftelsen och privat

Förvaltare: Västkuststiftelsen och Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Vallda Sandö ligger på Onsalahalvöns nordvästliga sida.

Cykel: Vik av Kattegattleden i Vallda och följ Sandövägen - 5 km till reservatsparkeringen.

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats "Sandö" ligger precis där reservatet börjar. Härifrån är det cirka 1 kilometer till parkeringen.

Vägbeskrivning: Kör väg 158 från Kungsbacka mot Särö och sväng vänster där det bland annat är skyltat mot Vallda och Sandö och sedan direkt höger mot Sandö. Efter cirka 4 kilometer leder en grusväg ut till parkeringen i reservatet. En parkeringsavgift tas ut på sommaren. GPS (WGS84): Lat N 57° 29’ 13" Lon E 11° 55’ 49" (parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss