Morups tånge

Är du intresserad av fågelskådning är Morups tånge platsen för dig. Reservatet är en av Sveriges finaste fågellokaler. Under sensommaren och hösten finns möjlighet att se de flesta av landets vadare, ofta i stora mängder. I reservatet finns också en av de få betade dynhedarna i Halland.

Getterön är nog den plats i Halland som är mest känd för sitt fågelliv, men även Morups Tånge är vida omtalat bland fågelskådare. Reservatet ligger precis söder om Glommen och domineras av en udde som sträcker sig långt ut i havet. Naturen är varierad med sanka blomsterrika gräsmarker, betade dynhedar och mängder av klappersten och block utmed stränderna. Stenarna går i alla möjliga nyanser av grått, rött och brunt och tillsammans med de påväxande stenlavarna skapar de en färgprakt av det mer dova slaget.

Ta sig fram i området

Det finns inga markerade stigar eller leder i reservatet. Men det är lätt att ta sig fram på den flacka strandheden och upptäcka området på egen hand. Det går också bra att ha med sig barnvagn ut på strandheden, om du har en modell som är anpassad för lite ojämnt underlag. På parkeringen, precis intill fyren, finns det även ett torrdass som är öppet sommartid. 

Samla stämplar

I några av våra mest sevärda reservat kan du också samla på en snygg stämpel när du besöker reservatet. Du stämplar antingen direkt i din guidebok eller på eget papper/bok. I Morups Tånge finns stämpeln vid fyren.

Området betas av kor

På sommaren strövar kor fritt på strandängarna och hjälper oss att hålla landskapet öppet. De lugnt betande kvigorna sprider en rofylldhet över området. Om högsommaren blommar den vackra martornen ett par hundra meter om Morups Tånges resliga fyr. Martornen har blå blomhuvuden och står i vasstaggade, silvergrå buketter mitt i gruset strax innan det att tångbankarna tar vid. Det är en rödlistad och fridlyst art som med sina torniga blad påminner om en tistel, även om den tillhör en annan familj av växter. På sandstranden lever även den akut hotade skalbaggen havsstrandlöpare.

Sveriges vadare kommer på besök

Årstidens skiftningar ger Morups Tånge en säregen charm. Våren bjuder på spelande lärkor, vipor, storspov och häckande flyttfåglar i ett intensivt ljus. Många av Sveriges vadare kommer nu på besök. Man ser dem på strandängarna, i tånghögarna och i de grunda vikarna där det finns gott om mat i form av insekter, larver och blötdjur. I den sydligaste viken, Korshamn, finns det rikaste fågellivet. Det händer att hela stranden är fullproppad med fåglar som plockar bland den uppspolade tången.

Höst- och vinterskådning

Om hösten när de kraftiga västvindarna drar fram över kusten kan man se havsfåglar som grålira och kustlabb flyga förbi nära land. Nu djupnar landskapsfärgerna på udden och flyttfåglarna drar rastlöst söderut innan vintern smyger sig in i kusttrakterna med kalla, klara dagar. Under flyttningstider på hösten dyker de verkliga rariteterna upp. Några av alla de ovanliga fåglar som passerat är fjälluggla, silkeshäger, fjällpipare, tuvsnäppa och brednäbbad simsnäppa.

Även om fågellivet är som mest intensivt under sommarhalvåret bjuder även vintern på fina fågelupplevelser. Då kan man till exempel zooma in pilgrimsfalk, snösparv eller någon av alla övervintrande dykänder i kikaren.

Aktuellt för detta besöksmål

Evenemang

Vadarkväll på Morups tånge den 17 juli (Falkenberg)

Morups Tånge naturreservat är ett av Sveriges finaste fågellokaler. Reservatet domineras av en udde som sträcker sig ut i havet med Korshamn i södra delen, där det rikaste fågellivet finns.

Ingen anmälan krävs

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • avsiktligt störa naturlivet,
 • plocka blommor eller uppgräva växter,
 • tälta eller uppställa husvagn,
 • göra upp eld,
 • framföra motorfordon annat än på anvisade vägar och parkeringsplatser,
 • på ett störande sätt utnyttja radio, bandspelare och dylikt,
 • årligen under tiden 1/4 - 15/7 färdas eller uppehålla sig inom fågelskyddsområdet,
 • att utöva ridning, brädsegling, kitesurfing, drakflygning, skärmflygning, modellplansflygning, vattenskidåkning och körning av vattenskoter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Dominerande naturtyp: Havsstrandäng

Kommun: Falkenberg

Areal: 210 hektar varav 90 hektar land

Skyddat sedan: 1946

Ägare: Privat

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000

Hitta hit

Morups Tånge ligger norr om Falkenberg, precis söder om Glommen.

Cykel: Vik av från Kattegattleden 1 km norr om Olofsbo och följ skyltningen till reservatet (1,5 km)

Kattegattleden - den havsnära cykelleden Länk till annan webbplats.

Kollektivtrafik: Hållplats "Glommen". Härifrån är det bara ett par hundra meter till reservatets norra gräns.

Bil: Åk kustvägen mellan Falkenberg och Varberg och följ vägvisare mot Glommen. Följ därefter skyltar mot Morups Tånge. Två grusade parkeringsplatser finns nära fyren. GPS (WGS84): Lat N 56° 55’ 19" Lon E 12° 22’ 11" (södra parkeringen).

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Landshövding

Anders Thornberg

Besöksadress

Slottsgatan 2

Postadress

301 86 Halmstad

Organisationsnummer

202100-2353

Följ oss