Porsbjär

Porsbjär är en del av ett stort område med myrmarker i sydöstra Halland. Stora, vida myrar och insprängda små skogsområden erbjuder besökaren storslagen natur med spännande växt- och djurliv. Följ gärna någon av våra naturstigar. Vid Porsbjär kan du uppleva riktig vildmark!

Porsbjärs myrkomplex upplevs idag som en vidsträckt ödemark. Men så har det inte alltid varit. Området har förr använts av människor och avskogades tidigt. Ljung och småskog brändes med jämna mellanrum för att förbättra betet åt djuren. I vissa av våtmarkerna slog bönderna myrhö. I början av 1900-talet började det bli allt mer ovanligt att se rökmoln stiga från hedarna, istället hade skogen börjat spira på fastmarksholmarna.

Lär dig mer på naturstigarna

Idag sticker de skogsklädda områdena upp som öar i det annars vidsträckta myrhavet. På flera ställen är det länge sedan som någon högg skog. Markerna har inte dikats och skogarna är därför sumpiga och vilda. I Porsbjär finns två skyltade naturstigar där du kan lära dig mer om platsens historia och kultur. Pedagogiska små skyltar om Porsbjärs natur är uppsatta längs leden. Den ena slingan utgår från södra delen av reservatet och den andra från mellersta.

Det är tillåtet att tälta någon natt i reservatet i enlighet med allemansrätten.

Stormar har lämnat spår

Framförallt domineras skogen av granar, men det finns på sina ställen även gott om tall. Stormarna Gudrun och Per lämnade en del "bröten" av gran efter sig. Bland de döda träden kan man nu se lövträd skjuta upp mot himlen. Älgen är annars duktig på att beta ner lövet i området, men här når den inte de åtråvärda plantorna. Stormfällen är ett exempel på hur det skapas luckor i skogen där andra trädslag för en tid har chans att växa upp utan hård konkurrens från granen. Tänk på att det kan vara farligt att vistas vid rotvältorna. Följ de röjda vägarna.

Gula blommor på myren

I reservat växer många intressanta växter. I juli blommar myrliljan och på flera ställen bildar den vida, gula fält. I augusti till september har du chans att se klockgentianans klarblå blomma. Här hittar du också de starkt doftande buskarna skvattram och pors, liksom dvärgbjörk som man annars brukar förknippa med fjällen. På de vidsträckta myrarna har även många fågelarter sin hemvist. I myrens tystnad kan du på våren få höra ljungpiparens vemodiga sång, grönbenans lätta flöjtande och tranans gälla trumpetfanfarer.

Föreskrifter

För att skydda naturreservatet har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter, bland annat sådana som du som besökare i området måste följa och respektera.

Förutom vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:

 • skada levande eller döda, stående eller liggande träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt, t.ex. genom att gräva upp växter,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen samt snitsla spår,
 • anordna orienteringskontroll eller tävling som kan inverka störande på naturmiljön.
 • ha hund okopplad.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled
 • Stig Stig
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Har du frågor/synpunkter om de halländska naturreservaten? Följande information behöver du ha med i ditt meddelande för att vi ska kunna behandla ditt ärende på ett bra sätt:

 • Vilket reservat det gäller
 • Tydlig beskrivning av din synpunkt/fråga
 • Kontaktuppgifter (mejladress)

Alla ärenden registreras och gås igenom en gång i veckan. Vi tar emot cirka 1000 ärenden om året.

Fakta

Dominerande naturtyp: Våtmark

Kommun: Halmstad

Areal: 543 hektar varav 6 hektar vattenareal

Skyddat sedan: 2002

Ägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Övrigt: Området ingår i Natura 2000