Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ystad övre fyr

Utmed Skånes långa kuststräcka finns ett stort antal fyrar. Några av dem är särskilt bevarandevärda och skyddade som byggnadsminne. En är Ystads övre fyr. Ystads hamn hade under början av 1800-talet fått allt större betydelse genom en ökad handel och sjöfart. Efter en utbyggnad försåg Lotsverket hamnen med två fyrar i trä 1847. Dagens fyr, Ystads övre fyr, byggdes 1866. Den ersatte den inre av de två äldre fyrarna.

Ansvarig för tillkomsten av den nya fyren var överingenjören vid rikets lots- och fyrinrättningar och förgrundsgestalt inom landets fyrbyggande Nils Gustaf von Heidenstam, fader till skalden Verner von Heidenstam. Själva fyrtornet ritades av ingenjör, Albert Theodor Gellerstedt. Ystads övre fyr var i bruk till 1975. 

Innan de första fyrarna kom på plats i hamnen på 1840-talet fanns endast några enkla lyktanordningar, avsedda för postbåten, som trafikerade sträckan Ystad och Stralsund. Det var den första reguljära postlinjen till kontinenten och hade startat 1693. Lyktornas sken var svåra att skilja från stadens egna ljus och därför byggdes två fasta fyrar, en på yttersta hamnpiren och en i inre hamnen.

Ystads övre fyr

Ystads övre fyr, även kallad Ystads inre fyr, är utformad utifrån sin tids modernaste teknik och material.  Det åttkantiga, röd och vita fyrtornet har en konstruktion av järn och är klädd med järnplåtar. Fyrtornets arkitekt Albert Theodor Gellerstedt lät fyrtornets detaljer som till exempel balkongen, som löper runt lanternan, och porten, försedd med årtalet 1865, utformas i tidens historiska byggnadsstil. Han svarade för ritningarna till ett drygt tiotal fyrar i landet och blev senare utnämnd till överintendent vid Överintendentsämbetet och professor vid Kungliga Tekniska Högskolan. Fyrtornets ljusanordning var en linsapparat av femte ordningen, en teknisk term för linsens storlek. Belysningsanordningen för gasdrift, som sattes in 1894, finns kvar. Idag ägs fyrtornet av kommunen som tillsammans med intresseföreningen, Sjöhistoriska föreningen i Ystad, svarar för att fyren bevaras för framtiden.

Du kan läsa mer om Nils Gustaf von Heidenstam här. Länk till annan webbplats.

Du kan läsa om Albert Theodor Gellerstedt här. Länk till annan webbplats.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Ystads övre fyr har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • byggnadskonstruktionen och byggnadsmaterialet, som berättar om den nya teknik som introducerades för landets fyrar vid mitten av 1800-talet.
  • att den är ett landmärke och en viktig del i Ystads hamnmiljö.
  • att den är en välbevarad representant för Skånes fyrtorn och ingår i länets kustmiljö, utpekad som är del av länets kulturmiljöprofil

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Ystads kommun.

Byggnaden ägs av kommunen.

Byggnadsminne 2013.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss