Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Eslövs Medborgarhus

Medborgarhuset kan ses som ett uttryck för 1900-talets moderna välfärdssamhälle. Tiden efter andra världskriget innebar en utvecklingsperiod för Eslöv och befolkningen ökade kraftigt på 1950-talet.

Byggverksamheten tog fart och förutom bostäder uppfördes flera offentliga byggnader som elverk 1950, tingshus 1957 och även ett medborgarhus. Huset, invigt 1957, stod för något nytt, en mötesplats för stadens invånare där det erbjöds kultur, folkbildning och nöje. Här skulle också finnas lokaler för kommunfullmäktiges sammanträden och för kontor. Även till sin form och arkitektur stod byggnaden för något nytt. Det ritades av arkitekt Hans Asplund och var hans första verk.

Efterkrigstidens moderna uttryck och teknik

Medborgarhuset ligger vid Stadsparken, sydväst om järnvägsstationen. Tankar om medborgarhus fanns sedan tidigare i Sverige. 1930 hade man i Stockholm beslutat om en sådan byggnad och 1939 stod där ett stort nytt komplex klart. Ett femtontal år senare tog stadsfullmäktige i Eslöv beslut om medborgarhus och utlyste en arkitekttävlan 1947. Den vanns av arkitekt Hans Asplund med bidraget "Diagonal balans". Asplund var aktiv under hela byggprocessen. Han svarade också för ritningar till inredning och möbler. Byggnationen påbörjades 1955 och 1957 stod Medborgahuset färdigt. Hans Asplunds första anställning hade varit vid Förenta Nationernas arkitektkontor i New York åren 1947-1948. Kontoret svarade för den nya FN-byggnaden och här fanns en internationell bred och nytänkande grupp arkitekter. I denna kreativa miljö skapade Hans Asplund sitt förslag till nytt Medborgahus i Eslöv. Han kom senare att ha flera olika uppdrag i Sverige och även utomlands bland annat för UNESCOS räkning. 1964 utsågs han till professor vid Lund Tekniska Högskola. I Medborgarhuset kan skönjas viss inspiration från den arkitektur som fadern, den internationellt kända arkitekten Erik Gunnar Asplund, hade skapat.

”Pannkakan, struten och klossen”

Så kallades Medborgarhuset till att börja med i folkmun. Efter hand har inställningen till huset ändrats och senare har den kommit att bli något av en symbol för staden. Medborgarhuset består av tre delar - den låga foajén och den höga kontorsdelen samt den långsmala salsdelen med sitt bågformade plåttäckta tak, som ger anläggningen sin speciella karaktär. Varje detalj är medvetet utformad och estetik sammanfaller med teknik. Foajén, som är huvudentré, öppnar sig in mot innergården. Härifrån kan husets olika delar nås till exempel samlingssalar, restaurang, kontor och studielokaler. Källaren fungerar som servicevåning åt hela huset. Byggnaden har en betongstomme och ljusputsad fasad. Salsdelens tak har partier i glasbetong, som släpper in ljus i salarna. Socklar, balustrader och övriga detaljer är i ljus Ekebergsmarmor.

Interiören är omsorgsfullt gestaltad och har högklassig inredning, utförd med stor hantverksskicklighet. Det märks bland annat i väggarnas panelbeklädnad, armaturer, telefon- och biljettkur i trä, draghandtag, inbyggda dricksfontäner och väggfasta möbler.

En restaurering av interiören gjordes under åren 2002-2003 medan exteriören restaurerades 2006-2007. Arbetena har gjorts med utgångspunkt i att ta tillvara de ursprungliga karaktärsdragen som till exempel färgsättning och ett återställande av ekbågar i fönstren.

Här kan du läsa mer om mötesbyggnader och samlingslokaler i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/Folkrörelsens landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Eslövs Medborgahus har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • såväl det konstnärliga uttrycket som den arkitektoniska utformningen.
  • att det är en välbevarad representant för 1950-talets estetik och arkitektur.
  • att det berättar om efterkrigstidens byggnation och satsningen på offentliga byggnader som mötesplats.
  • att byggnaden berättar om Eslövs utveckling vid mitten av 1900-talet.
  • att det framstår som en symbolbyggnad för staden.
  • att både planlösning och stora delar av den fast inredningen är bevarad och står som ett tydligt uttryck för 1950-talets offentliga miljöer såväl vad gäller utformning som materialval.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Eslövs kommun.

Kommunal byggnad med samlingssalar och kontorslokaler.

Byggnadsminne 2001.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss