Gillhög

Gillhög

Gillhög är en av Skånes bäst bevarade gånggrifter. Genom den låga gången kommer man in i den sex meter långa gravkammaren, byggd av stora block. Högens dominerande läge vid Öresund har gjort att den under senare tid utnyttjats som landmärke för sjöfarande.

Vem uppförde gravarna och när?

Gånggriften är en så kallad stenkammargrav eller megalitgrav, av grekiskans mega-stor och lithos-sten. Våra äldsta idag synliga gravtyper -dösar, gånggrifter och hällkistor- byggdes av en jordbrukande och boskapsskötande befolkning under den yngre stenåldern, cirka 4200-1800 f Kr. Gånggrifterna uppfördes under periodens mellersta skede och varje anläggning användes för flera begravningar.

Undersökt på 1930-talet

Gillhög undersöktes i början av 1930-talet. Förutom skelettdelar påträffades även flintredskap, bärnstenspärlor och  krukskärvor. I kanten av högen fanns två hällkistor, vilket visar att anläggningen har kompletterats med nya gravar under stenålderns slutskede.

Restaurerad

På grund av rasrisk genomgick Gillhög 1986 en omfattande restaurering utförd av danska arkeologer. Under 2014 gjorde Länsstyrelsen en ny säkerhetsrestaurering då djur skadat gravkammaren och någon sten i gången behövde justeras.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Platsen ligger väster om Löddeköpinge på väg ut mot Barsebäckshamn.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss