Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hovby smedja

Hovby smedja ligger vid landsvägen mellan Kristianstad och Åhus, på den öppna Kristianstadsslätten. Den är belägen ett gott stycke från byn, vilket är kännetecknande för smedjor där risken för brand gjorde att de placerades på betryggande avstånd från annan bebyggelse.

Till smedjan hör boningshus och trädgård, som tillsammans ger en bild av genuin smedmiljö från slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal. Smedjan är bevarad i sin helhet med ytskikt, verktyg och inredning så som den var när den sista smeden, Elving Nilsson, upphörde med sitt arbete 2002.    

Bysmedjan servade bönderna

Smedjan är en typisk bysmedja och har en för denna karaktäristisk placering, utformning, inredning och maskinutrustning. Den har haft tydlig koppling till jordbruket och till en lokal kundkrets, som främst bestod av bygdens bönder och bybor. Bysmedjorna, som lokalt kallades bonnasmedjor, blev vanliga vid mitten av 1800-talet. Arbetsuppgifterna för en smed utökades vid den tiden och kom utöver de traditionella arbetena som att till exempel sko traktens många hästar även att innefatta mer komplicerade maskinreparationer av olika slag. Det berodde på att jordbruket effektiviserades och nya maskiner började användas. De var industritillverkade och deras konstruktion krävde en skicklig smed till lagningen. I Skåne har det även tidigare funnits bysmedjor men inte i samma antal, storlek eller placering som det kom att bli under 1800-talet. En uppskattning är att det kan ha funnits omkring 3 000 bysmedjor i Skåne under perioden 1850-1950.

En smedjemiljö präglad av 1800- och 1900-talen

På smedjetomten, norr om Hovbys bykärna, har det legat en smedja sedan byn skiftades 1851. Den nuvarande smedjan, byggd i gult och rödflammigt tegel, är byggd 1900 som ersättning för den första. Jordgolvet och gjutjärnsfönstren är brandtåliga och väl lämpade för en smedjebyggnad. Allt eftersom verksamheten växte blev huset 1927 utökat med en gesällkammare och 1934 ett skostall, använt att sko hästar i, samt förrådsutrymme för kol och annat material. Det har efter tillbyggnaderna inte skett några större förändringar annat än att taket blev täckt med eternit på 1950-talet. Inne finns ässjan och städet bevarade tillsammans med en stor mängd maskiner, verktyg och annan utrustning. Den öppna platsen utanför porten kallas smedgården och bestod ursprungligen av en grusad plan för uppställning av vagnar med mera.

Boningshuset har tidigare stått inne i byn och flyttades hit på 1850-talet. Det har ett ålderdomligt utseende med stomme i trä och brädfodring. Det gjordes en invändig modernisering i delar av huset på 1950- och 60-talen. Trädgården hade förr blomsterplanteringar och buskar. Här fanns ett hemlighus och för självhushållning även ett grisskjul och hönshus.

Anläggningens historia är väl dokumenterad bland annat köpehandlingar med mera från 1800-talet fram till 2000. Inför byggnadsminnesförklaringen gjordes en intervju med smeden och förra ägaren Elving Nilsson.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Hovby smedja har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den är en av de få skånska bysmedjor som bevarats av de tusental som fanns på 1800-talet och det tidiga 1900-talet.
  • att smedjebyggnaden med sin väl bevarade interiör, där merparten av inredning och utrustning är intakt, berättar om en mer än 150-årig smedjetradition.
  • att smedmiljön i sin helhet är bevarad med såväl smedjebyggnad, skostall och gesällkammare som boningshus och smedgård.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun,

Byggnaderna är privatägda.

Byggnadsminne 2012.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss