Norra kasern, Norreport och Fyrkappan i Kristianstad

Militären har sedan Kristianstad anlades på 1600-talet satt sin prägel på staden. Vid den gamla stadsporten i norr berättar Norra kasern, Norreport och Fyrkappan om den stora utbyggnaden av stadens befästning, som gjordes under tiden 1748-1808.   Utbyggnaden skedde utifrån riksdagens beslut 1748 att göra Kristianstad till den viktigaste depåfästningen i södra Sverige.

Norra kasern

Kristianstad var en av de fem befästa städerna i landet vid 1700-talets mitt. Det var i de här städerna som särskilda kasernbyggnader för förläggning av soldater uppfördes. Norra kasern, byggd 1754-1768, anpassades för att inkvartera enbart soldater och inga högre befäl. Den två våningar höga byggnaden har fasader i tegel, som skiftar i rött, brunt och gult, och ett tidstypiskt brutet tak. Kasernen är väl bevarad såväl till sin exteriör som interiör. Planlösning är oförändrad och inrättad efter det så kallade blocksystemets principer. Det innebär att trapphusen tillsammans med de åtta logementsalarna, fyra på varje våningsplan, bildar en egen separat sluten enhet, ett block. I landet är Norra kasern den enda som har planlösningen helt i behåll. Det är troligt att överintendent Carl Hårleman, ansvarig för fästningsbyggnationen och en av tidens mest tongivande arkitekter, svarade för ritningarna till kasernen.

Norreport

Den ståtliga portbyggnaden i sandsten vid Norra Kaserns västra gavel ingick från början i stadsvallen och markerade gräns för staden norrut. Ritningarna till stadsporten är signerade överintendent Carl Hårleman 1752. Den hade sin motsvarighet vid södra stadsgränsen. Porten togs tillvara vid rivningen av den här delen av befästningsverket vid sekelskiftet 1900 och fick sin nuvarande placering 1913.

Fyrkappan

Fyrkappan fungerade ursprungligen som vaktstuga vid den norra stadsporten, Norreport. Stugan, uppförd 1801, skiljer sig något i sitt utförande från de äldre befästningsbyggnaderna i området genom sitt enklare utförande med putsfasad och valmade tegeltak. Byggnaden har fått sitt namn efter sin speciella byggnadstyp, som utmärks av en i det närmaste kvadratisk grundplan och fyra lika stora takfall.

Här kan du läsa mer om kasernanläggningar i länets Kulturmiljöprogram/ Krigens landskap/Kasernetablissement.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Norra kasern, Norreport och Fyrkappan har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaderna berättar om Kristianstad och stadens militärhistoriska bakgrund.
  • att de välbevarade byggnaderna speglar svensk militärhistoria med sitt mångskiftande byggnadsbestånd där varje byggnad var utformad för sin speciella användning.
  • att kasernbyggnadens ursprungliga planlösning enligt blocksystemet är bevarad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kristianstads kommun.

Förråd- och kontorslokaler, ägd av kommunen.

Byggnadsminne 1967.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss