Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kommendanthuset i Malmö

Kommendanthuset ligger inom de gamla befästningsvallarna till Malmöhus slott. Huset stod färdigt 1794 och byggdes som militärt förråd för vapen och ammunition, ett så kallat tyghus.

Från 1828 till 1909 användes Malmöhus som fängelse och då fungerade Kommendanthuset till stor del som bostad. Trots skiftande funktion och många ombyggnader har Kommendanthuset återfått den utformning det hade som nybyggt och som kännetecknar 1700-talets klassicistiskt präglade militärarkitektur. De intilliggande krutkamrarna, som är inbyggda i vallen, tillhör ett äldre skede av fästningen. De var av stor betydelse som förråd för det viktiga krutet i äldre tiders befästningsanläggningar.

Under 1600-talet och in på 1700-talet fanns fästningens förråd inrymt i den ena av Malmöhus slottsflyglar. Det blev med tiden för trångt och ett beslut togs att bygga ett nytt tyghus. Ritningar togs fram 1786 för ett nytt förrådshus, placerat på fästningens nordvästra bastion, bastion Banér. Först 1794 stod det klart.

Fängelseperioden

Kommendanthuset har haft en skiftande historia. Omkring 1800 inreddes ovanvåningen till sjukhus, medan bottenvåningen användes som proviant- och förrådsmagasin. Efter 1810 användes det åter som förråd och 1821, i samband med att Malmöhus upphörde som fästning, flyttades förrådet till Kristian-stad. En cirka åttioåring period som fängelse inleddes 1828 och förrådsbyggnaden omvandlades till kasern med en kommendant som ansvarig för verksamheten. Här fanns då en våning för honom och bostäder för vaktmanskapet samt andra utrymmen för kök och sjukrum. Under den här tiden fick huset en ny exteriör i en tidstypisk historiserande stil med bland annat utsirade fönsteromfattningar och krenelerade gavlar. 1909 överlät staten byggnaderna till Malmö stad. Under mellankrigstiden inrymde huset nödbostäder.

Åter till 1700-talet

Vid en större renovering 1965 återfördes byggnaden till det yttre till sitt 1700-tals utseende och iordningställdes för utställningsändamål. De många dörröppningarna i bottenplanet och luckorna vid fönstren minner om den ursprungliga funktion som förrådsbyggnad. Idag finns här lokaler för olika kontor.

Här kan du läsa mer om befästningar i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling/ Krigens landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Kommendanthuset och krutkamrarna har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att Kommendanthuset är representativ för 1700-talets militärbyggnader.
  • att de är viktiga delar av miljön vid Malmöhus och i slottets historiska berättelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Museiverksamhet.

Byggnadsminne 1993.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss