Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gamla Rådhuset i Ystad

Ystads gamla rådhus är ett av fyra byggnadsminnesförklarade rådhus i Skåne. Rådhuset var förr i tiden städernas förvaltningsbyggnad och här hölls domstolsförhandlingar men byggnaden användes också för representation och festligheter.

Gamla Rådhuset ligger vid Stortorget, som allt sedan medeltiden var Ystads centrum. Det dominerar torgets västra sida och är en elegant utformad tvåvåningsbyggnad i nyklassicism, en arkitekturstil som man ofta möter i offentliga byggnader från tiden vid 1800-talets mitt. Den påkostade exteriören och interiören speglar stadens blomstringstid under 1800-talet.

Rådhus med tradition från 1400-talet

Dagens rådhus har en komplicerad byggnadshistoria. De äldsta delarna finns i källarvåningen. Här minner tegelvalven, dekorerade med kalkmålningar, om 1400-talets rådhus. Det blev till stora delar ödelagt av svenska trupper 1569 och återuppfördes på 1570-talet. En äldre teckning visar att rådhuset var murat i tegel och gestaltat i renässansstil med dekorativt svängda gavlar. Efter olika ombyggnader under 1700-talet blev rådhuset genomgående om- och tillbyggt under åren 1838-1840 och fick då det utseende det har idag. Ritningar var troligen utförda av den lokalt verksamma Anders Påhlqvist.

En praktfull Knutssal

Huset har en tidstypisk fasad, symmetriskt uppbyggd med tydligt framhävd entré, valmat tak och profilerade listverk. De höga fönstren i ovanvåningen ger byggnaden dess speciella prägel och markerar en större bakomliggande sammanträdes- och festsal, den så kallade Knutssalen. Benämningen Knutssal hör samman med de medeltida gillen, ett slag föreningar som fanns i några av dåtidens danska städer, och som höll sina möten i rådhusen. Sankt Knutsgillen etablerades tidigt också i Lund, Malmö och Landskrona. Det stora rummet, präglat av 1830-talet, har behållit sin salskaraktär. Det har läktare utmed ena långsidan och dekormålade väggar. Idag fungerar salen som sammanträdeslokal för fullmäktige och för olika representationsändamål samt för stadens S:t Knutgille. Källarvåningen rymmer sedan 1970-talet restaurang och följer därmed en tradition med servering av mat och dryck i rådhuskällaren. Vindsvåningen användes under några decennier i början av 1800-talet som teaterlokal.

I Ystad finns även Nya Rådhuset, beläget vid Österportstorg och uppfört 1814 som ett ståtligt privatpalats åt kommersrådet Carl Martin Lundgren. Även den här byggnaden är ritad av Anders Påhlqvist. Den inköptes 1871 av staden och fungerade som skola innan byggnaden 1921 togs i anspråk för stadens förvaltning.

Du kan läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen 

Gamla Rådhuset i Ystad har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att det genom sitt läge, sin utformning och historia vittnar om att den under flera hundra år varit en av stadens mest förnäma byggnader och dess främsta förvaltningsbyggnad.
  • en lång kontinuitet som mötesplats för stadens invånare och beslutsfattare, vilket exempelvis speglas i Knutssalen och dess välbevarade inredning.
  • källaren som berättar om 1400-talets byggnadsteknik och utsmyckning genom de kryssvälvda tegelvalven och dekorativa kalkmålningar.               

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Kontor.

Byggnadsminne 1995.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss