Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brahehuset i Ystad

Brahehuset representerar de påkostade tegelhus som byggdes under 1400- och 1500-talen i några av de skånska städerna. De har en koppling till det välstånd som växte fram genom handel och utskeppning av varor från städer som Ystad och Malmö.

 En stor del av exporten gällde spannmål och oxar. Utmärkande drag för tegelhusen är att de byggda i två våningar, har mönstermurad fasad och trappstegsgavlar. Några har dessutom, precis som Brahehuset, dekorativa detaljer i vit kritsten.​

Brahehuset ligger vid en av de gamla huvudgatorna, Stora Norregatan, en infartsväg till stadens torg från norr. Huset, som dateras till sent 1400-tal eller tidigt 1500-tal, har troligen fungerat som huvudbyggnad i adelssläkten Brahes stadsgård i Ystad. Den mäktiga släkten hade flera egendomar i sydöstra Skåne och använde stadsgården för affärsverksamhet och handel. Byggnad markerar genom sitt läge, väl synlig i ett hörn, och sin påkostade utformning ägarens höga sociala status.

Under 1800-talet anpassades Brahehuset fasader till ett för den tiden gällande stilideal och blev vitputsad och försågs med stora butiksfönster. Det utseende huset har idag är resultatet av en renovering som gjordes 1971. Den syftade till att återskapa den medeltida karaktären i exteriören samtidigt som byggnaden inreddes med moderna lägenheter.

Du kan läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Brahehuset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • huset som en av de äldsta och mest välbevarade profana tegelbyggnaderna i Skånes städer.
  • de speciella karaktärsdragen i form av trappstegsgavlar, blinderingar, mönstermurning och detaljer i kritsten.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Ystads kommun.

Används som bostadshus och ägs av kommunen.

Byggnadsminne 1968.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss