Hammenhögs tingshus

Det före detta tingshuset, från 1881, är det tredje av de tingshus som funnits i Hammenhög för de två häraderna Ingelstad och Järrestad. Det första av tingshusen byggdes redan 1694, vilket var kort efter att rättsväsendet i Skåne hade inordnats i det svenska.

1880-talets tingshus följer ett gängse mönster och har sin plats vid det gamla gästgiveriet och stora landsvägen. Det röda tegelhuset talar sitt tydliga språk och vittnar genom sin storlek och medeltidsinspirerad arkitekturstil om att det tillhör sin tids offentliga byggnader.  

När ett nytt tingshus skulle byggas på 1880-talet som ersättning för det som byggts på omkring 1750 valde man att anlita stadsarkitekten i Ystad, Peter Boisen. Han hade vid den tiden ritat flera större byggnader, till exempel rådhuset i Simrishamn och kom senare även att svara för tingshuset i Ystad. Byggnadens planlösning följer ett vanligt mönster med tingssalen centralt placerad mitt i huset. Salen har kvar ett äldre utseende med tidstypisk takmålning och snickerier. Domarens rum och kanslirummen fanns ursprungligen på detta plan medan arrestlokalerna, eller så kallade fångcellerna, bevarade till idag, var förlagda till källarvåningen. Till det yttre har byggnaden bevarat sitt ursprungliga utseende även om det har gjorts tillbyggnader 1914 och 1928 med arkiv respektive en sal. Fram till 1979 hölls domstolsförhandlingar i huset därefter flyttades domsagan till Simrishamn.

Förutom tingshus har byggnaden också fram till 1951 fungerat som banklokal för Ingelstads och Järrestads häraders sparbank.

Du kan läsa mer om tingshus i länets Kulturmiljöprogram/ Administrativa landskap/Tingshus

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Hammenhögs tingshus har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • byggnaden som ett representativt exempel på det sena 1800-talets tingshus, där den tidstypiska röda tegelfasaden och den medeltidsinspirerade arkitekturen är karaktäristisk för det offentliga byggandet.
  • värdefulla och karaktäristiska detaljer i tingshusets exteriör med bland annat de två häradsvapnen på södra fasaden.
  • den bibehållna interiören med tingssal med dekorationsmålat tak och snickerier samt arrestlokaler i källarplanet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Simrishamns kommun.

Privatägd.

Byggnadsminne 1985.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss