Skyfallsliknande regn i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Wickmanska gården i Lund

Wickmanska gården

Wickmanska gården med sitt centrala läge i hörnet av Bredgatan och Paradisgatan berättar om de många handelsgårdar som låg utmed Lunds huvudinfart från norr. Gården tillhör en av de största och de fem korsvirkeslängorna speglar 1700-talets byggnadstradition. Vart och ett av husen hade sin speciella funktion och här fanns såväl bostad, handelsbod och packhus som stall, loge, brygghus och vedbod. Boningslängan har ett mer påkostat utförande med mönstermurat tegel i facken medan ekonomilängornas fack enligt gängse mönster är putsade. Den stensatta gårdsplanen understryker gårdens ålderdomliga karaktär. Handelsman A M Wickman, som ägde gården vid slutet av 1800-talet, har gett gården dess namn.

En brandförsäkringsbesiktning 1828 ger en god bild av hur gården såg ut och vad längorna innehöll. De flesta längorna uppges vara byggda på 1780-talet med undantag för östra längan och delar av den norra. De är något yngre, troligen från 1840-50-talen. I huvudbyggnaden utmed Bredgatan fanns bostad och handelsbod. I längan mot norr, som består av två delar, fanns fem packhus och vedbod samt stall för sex hästar och åtta kor. Envåningslängan vid Paradisgatan användes som brygghus och här fanns också bakugn, två packhus och två bodar. I den höga byggnaden i öster låg loge och stall.

Huvudbyggnaden har en tidstypisk utformning, vilket betonas av taket med sina valmade gavlar. Ytterväggarnas korsvirke och de tegelfyllda facken var från början synliga men fick under tidigt 1800-tal, precis som stadens övriga representativa hus, en ljusputsad fasad i tidens anda. Kanske var det inte bara en utseendefråga. En notering från 1807 påpekar att putsen gav ett gott skydd för träet i korsvirkets timra. Putsen togs bort först i samband med renoveringen omkring 1960. Enligt en arkivhandling från det tidiga 1800-talet hade huset följande rumsindelning. I bottenvåningen låg förmak, sängkammare, sal, två kök, handelsbod, två bodkamrar samt förstuga. Övervåningen var inredd med två salar, sju kamrar och förstuga.

Gården restaurerades 1957-1961. Vid en brand 2002 skadades några av gårdens byggnader, speciellt huvudbyggnaden och längan utmed Paradisgatan. Fasaden mot gatan kunde återställas medan interiörerna fick byggas upp på nytt.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap /Medeltida stadsbildningar

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Wickmanska gården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att gården genom sina korsvirkeshus berättar om äldre tiders handelsgårdar där varje hus hade en specifik funktion.
  • att gården är en betydelsefull del i Lunds stadsmiljö.
  • att byggnadernas exteriörer är goda exempel för 1700- och 1800-talens byggnadsskick i korsvirke.
  • den stensatta gårdsplanen som en viktig del i en traditionell gårdsmiljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lunds kommun.

Butiker, kontor och restaurang.

Byggnadsminne 1964.

Hitta hit

Fakta

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss