Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gamla Riksbanken i Malmö

Gamla Riksbankshuset, byggt 1888, har ett utseende likt ett italienskt renässanspalats. Det ger med sina solida röda tegelmurar och sin rika dekor intryck av både säkerhet och stabilitet, karaktärsdrag som ofta förknippas med bankväsendet.

Bankhuset ligger vid stadens gamla huvudgata Östergatan och berättar om en statlig byggverksamhet under slutet av 1800-talet då Sveriges riksbank försåg landets residensstäder med avdelningskontor. Utmärkande för de nya husen är att de ritades av väletablerade arkitekter och att de fick en påkostad utformning, gärna i någon av den tidens omhuldade historiserande arkitekturstilar.

För det nya huset i Malmö anlitades arkitekt John Smedberg, som hade egen verksamhet och som också undervisade vid stadens tekniska skola. Han hade efter examen i Stockholm gjort utlandsstudier i Paris och Italien. Flera av Malmös offentliga byggnader ritades av Smedberg, som till exempel Stadsbiblioteket, byggt som museum, Elektricitetsverket (idag lokal för Moderna museet) flera skolbyggnader samt Synagogan. Han valde att ge riksbankhuset en fasad i en italiensk nyrenässans. Byggnadsstilen var sedan tidigare representerad i flera bankhus på kontinenten och möjligen har riksbankshuset i Berlin fungerat som inspiration. Byggnadens exteriör speglar dess funktion. Bottenvåningens gallerförsedda fönster betonar säkerhet liksom entréns bronsklädda dubbeldörrar. En konstfullt utformad trapphall har en trappa, som leder upp till banksalen på andra våningen. Den väl bevarade interiören har bland annat golv i mönsterlagd terrazzo (cementmosaik), väggpaneler, spegeldörrar, profilerade listverk och stuck samt blyinfattade fönster.

1956 lämnade Riksbanken byggnaden. Staden hade redan 1953 köpt fastigheten och inrättade stadsarkivet i huset 1958. Den verksamheten fortsatte till 1991. Idag används huset för kontorsändamål.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Riksbankshuset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:att det är representativt för 1800-talets bankhus, påkostade såväl vad gäller utformning som i material.

  • att exteriören vittnar om stilideal och detaljer, som är förknippade med stabilitet och säkerhet.
  • den väl bevarade interiören med inredning och detaljer från byggnadstiden.
  • att byggnaden är ett karaktäristiskt inslag i residensstädernas stadsmiljö.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Kontor.

Byggnadsminne 1995.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss