Paul Jönska gården i Viken

Sjöfarten i Öresund utvecklades kraftigt under 1800-talet och den kom att prägla bebyggelsen i de gamla fiskelägena vid kusterna, däribland Viken. Sjöfart och skeppsbyggande gav goda inkomster och stora påkostade skeppargårdar kunde uppföras.

Paul Jönska gården, från 1878, med ett välbevarat boningshus, gårdslänga och trädgård är en framträdande representant för den här bebyggelsen. Husen är byggda i tegel, till skillnad från korsvirke som varit det vanligaste byggnadsskicket hittills. Boningshuset har en putsfasad i tidens anda, utsmyckad med profilerade lister och omfattningar kring fönster och dörr.

Viken har en ålderdomlig karaktär med slingrande gator och små trånga gränder. Vid Skepparegatan, en av de större gatorna nordväst om hamnen, finns Paul Jönska gården. 1878 kunde sjökapten Paul Jönsson och hans hustru Hilda Paulina flytta in i sin nyuppförda gård på en tomt som Hildas föräldrar hade skänkt. På samma sätt, som de övriga gårdarna i skepparsamhället, finns den mest representativa byggnaden, boningshuset, vid gatan. Ett par dekorativa trägrindar leder in till den stensatta gårdsplanen och den bakomliggande trädgården. I norr finns gårdslängan, inredd med en liten lägenhet, samlingsrum och vävstuga. Längan har ett enklare utförande än gatuhuset och är murad i gult tegel med röda tegeldetaljer.

Boningshusets många rum berättar genom sin inredning och sina inventarier om hur en välbeställd sjökaptensfamilj levde. Här finns också många föremål från sjökapten Pauls många resor i Europa. Matsal och salongen med Hildas bokskåp ger en bild av den sociala status som sjökaptenshemmet hade.

Ett sjökaptenshem för eftervärlden

Av de fyra barnen blev det döttrarna Anna och Lilly som tog över hemmet efter modern Hildas död 1923. Lilly hade lämnat hemmet i unga år för att försörja sig och bott i USA under en längre tid, där hon hade gift sig med handskmakare Svante Håkanson. Paret fick inga barn och de återvände till Sverige 1947. Under tiden hade gårdshuset varit bostad för Anna och hennes dotter Dagny och man Harald. Inget förändrades i huset under deras tid förutom att ett av vindsrummen inreddes till en liten ateljé för Harald. I syfte att hemmet skulle bevaras och visas som en sjökaptens hem hade Lilly testamenterat sin del av barndomshemmet till kyrkan. Även Dagny, som dog 1975, kom att skänka sin del av gården. Sedan 1982 är gården museum och en särskild stiftelse, Stiftelsen Skeppargården i Viken, äger och förvaltar gården.

Trädgården

Trädgården visar hur en skeppargårds trädgård kunde se ut under 1800-talets slut. Troligen anlitades en särskild expertis för anläggandet av trädgården. Möjligen blev den en av de första i sitt slag i byn. Tomten hade köpts och fogats till gården 1886. Trädgården är tänkt för såväl rekreation och skönhetsupplevelse som nyttoodling. Efter ett omfattande restaureringsarbete med stort engagemang av föreningen medlemmar blev trädgården återställd under 1980-talet. Växtmaterialet och formspråket är representativa för sin tid och de slingrande grusgångarna och buxbomsplanteringen understryker 1800-tals karaktären. I den västra delen står ett lusthus, byggt som kopia av ett äldre. Det minner om de små paviljonger och lusthus som var karaktäristiska för den tidens trädgårdar.

Paul Jönska gården är öppen för besök under sommaren och vid speciella tillfällen medan trädgården är tillgänglig året runt.

Här kan du läsa mer om kustsamhälle i länets Kulturmiljöprogram/Skånes historia och utveckling/Kustens landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Paul Jönska gården har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den speglar en typisk skeppargård i ett av de skånska kustsamhällena.
  • att gården är välbevarad såväl vad gäller exteriör som interiör.
  • att all inredning och alla inventarier finns bevarade och visar en välbeställd sjökaptensfamiljs hemmiljö från tiden kring 1900.
  • den restaurerade trädgården, anlagd utifrån 1800-talets trädgårdsideal.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Höganäs kommun.

Hembygdsmuseum, ägs av Stiftelsen Skeppargården i Viken.

Byggnadsminne 1987.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss