Bröddarps väderkvarn

Bröddarps kvarn ligger på en svagt markerad höjd i det öppna slättlandskapet mellan Malmö och Trelleborg. Den är en av de drygt 20 stubbamöllor eller stolpkvarnar som finns i Skåne. Kvarnen är byggd 1841 och kvarndriften var i gång in på 1960-talet. Den var en av de sista i länet som drevs med vindkraft.

Kvarnvingar som snurrat i närmare 200 år

Byggherre till den stora stubbamöllan var nämndeman Jan Andersson och hans hustru Mätta Nilsdotter. Deras initialer JAS och MND och byggnadsåret 1841 pryder vindflöjeln högst upp på möllan. Vid en kraftig höststorm 1967 blev möllan svårt skadad. Dåvarande ägaren Ludvig Nilsson, som drivit möllan sedan 1940-talet, skänkte den till Oxie Härads Hembygdsförening. Möllan har satts i stånd av föreningen. Den gamla kvarninredningen är bevarad. Trots blixtnedslag och fuktskador, vilka krävt stora renoveringsinsatser, kan möllan köras. Föreningens möllegrupp sköter möllan och ordnar visningar. Varje år hålls en särskild mölledag.  Till möllan hörde från början en gård, som låg strax norr kvarnplatsen. Den är idag ersatt med moderna byggnader.

Stubbamöllan - en ålderdomlig kvarntyp

För drygt 100 år sedan beräknar man att det fanns omkring 500 väderkvarnar i Skåne. På slutet av 1900-talet var antalet knappt 140 väderkvarnar. Den övervägande största delen är holländarkvarnar medan stubbamöllorna endast är ett 20-tal. En stolpkvarn eller stubbamölla har sin benämning efter den kraftiga stolpe som bär upp kvarnhuset, själva kvarnbyggnaden. Den kan drejas, det vill säga roteras, kring den kraftiga mittpelaren av ek och kan på så sätt riktas in efter vinden för bästa malningseffekt. Kvarntypen har funnits i Norden sedan medeltiden. Bröddarps kvarn är den yngsta, bevarade av de stubbamöllor som finns kvar i Skåne. Hela kvarnen är byggd i trä, endast grunden är murad i sten. Kvarnhuset är klätt med tjärstruken panel.

Du kan läsa mer om kvarnar i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen        

Bröddarps väderkvarn har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den berättar om stubbamöllor, en kvarntyp som funnits i Skåne sedan medeltiden.
  • väderkvarnen som en symbol för det agrara landskapet och för det skånska landskapet i synnerhet.
  • det välbevarade och funktionsdugliga kvarnverket.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Vellinge kn.

Hembygdsmuseum.

Byggnadsminne 1975.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss