Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Tunbyholms slott

Tunbyholms slott är till sitt ursprung en renässansborg. I likhet med flera andra skånska borgar ligger den omgiven av vatten på en holme eller en halvö, vilket var fördelaktigt ur försvarssynpunkt.

Borgen fick på 1630-talet praktfulla tegelbyggnader, utformade efter förebild av de kungliga danska slotten. Genom den förödelse som drabbade Skåne under krigen på 1600-talet skadades många slott däribland Tunbyholm. Efter att ha stått obebott under lång tid skedde en viss återuppbyggnad på 1730-talet. Först på 1830-talet fick slottet det utseende det har idag. Slottets ägare hämtade inspiration från den tidens ståtliga anläggningar och de stilideal som framför allt utmärkte de uppsvenska slotten. Tunbyholm kom att omvandlas från en skånsk renässansborg till en slottsanläggning i 1830-talets klassicerande stil.

Tunbyholm hade en föregångare kallad Tundby, omnämnd i handlingar redan i början av 1400-talet. Troligen blev gården flyttad till en holme i Tunbyholmsjön redan under slutet av det århundradet. Enligt vissa forskare kan lämningarna norr om slottet, idag skyddade som fornlämning, vara rester av den borgen.

De byggnader som idag bildar Tunbyholms slott ingick i 1600-talets trelängade borg. Huvudbyggnaden, den norra längan, har idag inte mycket som till det yttre minner om 1600-talshuset. Istället är det ombyggnaden på 1830-talet som ger den ett karaktäristiskt klassicerande utseende med sitt frontonkrönta mittparti och flacka sadeltak. Invändigt finns delar av en 1700-talsinredning kvar, bland annat rokokokakelugnar. Mot söder inramas gårdsplanen av två paviljonger, som från början ingick i den södra längan och som på 1730-talet delades upp i två. I längan fanns förr slottskyrkan samt brygghus och kök. Den östra längan, som idag endast har bottenvåningens murar bevarade som en ruin, inrymde den stora borgsalen.

Utanför byggnadsminnets skyddsområde och väster om detta är platsen för gårdens ekonomidel. Den har legat där sedan 1600-talet och styckades av tillsammans med jordbruksmarken på 1920-talet. Den kraftiga stenbron minner om sambandet mellan slottsdelen och jordbruksdelen.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Tunbyholms slott har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • byggnadsmiljön som berättar om ett skånskt slotts historia från 1600-talets renässansborg till 1800-talets slott.
  • slottsmiljön i sin helhet där sjön, stenbron, allén och den medeltida borgplatsen ingår som betydelsefulla delar.
  • att delar av inredningen är bevarad och speglar 1700- och 1800-talens högreståndsinteriör.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Tomelilla kommun.

Privatägd.

Byggnadsminne 1980.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss