Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Apoteket Kärnan i Helsingborg

Kvarteret Kärnan Södra, alldeles invid landborgen och öster om Mariakyrkan, har varit bebyggt sedan medeltiden.

De äldre husen är idag borta, försvunna på grund av bränder och rivningar. Den äldsta bebyggelsen återfinns idag på tomt nummer 8. Den speglar 1800-talet och ett nytt skede i stadens husbyggande då tegelhus började ersätta de traditionella korsvirkeshusen. Den ljusputsade byggnaden, i två våningar, har fått en representativ utformning passande för sin centrala placering vid stadens gamla huvudgata.

Fasaden har delvis gjorts om senare under 1800-talet medan taket med sin brutna form speglar en äldre tradition. Huset uppfördes av färgerifaktor Hans Petter Hising 1813 som bostadshus till den färgerirörelse han startade i sin stadsgård.

Från 1823 till 1970-talet fungerade stadsgården som apotek och det fick namnet Apoteket Kärnan 1880.

Längan utmed Billeplatsen tillbyggdes på 1850-talet för att inrymma apotekets laboratoriedel. Gårdsfasaderna är murade i brunrött tegel och oputsade. Karaktäristiskt för 1800-talens apotek var påkostade och helgjutna inredningar i trä med utsirade hyllor och lådor. Apoteket Kärnans inredning stod färdig 1886 och är idag flyttad och återuppsatt på Fredriksdals friluftsmuseum. Till fastigheten hörde under åren 1903–1919 också en mineralvattenfabrik.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap/Medeltida stadsbildningar.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Apoteket Kärnan hus har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden representerar de stora hus i tegel som började byggas i städerna från och med 1800-talet.
  • att byggnaden berättar om Helsingborgs historia under 1800-talet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Helsingborgs kommun, 

Kontor.

Byggnadsminne 1967.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss