Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Spånkorgfabriken i Lönsboda

Lönsboda spånkorgfabrik är ett minnesmärke över en betydande och speciell verksamhet inom Örkeneds socken i nordöstra Skåne.

Korgar av olika slag och material har i alla tider varit viktiga bruksföremål. De har använts för förvaring och som emballage att frakta varor i. Man har använt material från skog och mark. Det kunde vara näver, halm och spån av fur eller asp. I bygder som Örkened blev tillverkning av slöjdprodukter för försäljning, ofta träslöjd, ett viktigt komplement till försörjningen. Tillsammans med Våmhus i Dalarna har Örkened en särställning för tillverkning av spånkorgar. I Örkenedstrakten blev tillverkningen med tiden storskalig och övergick från hantverk till industriproduktion med en försäljning långt utanför landets gränser.  

"Swärt-Orrens" korgar

Traditionen säger att tillverkningen av spånkorgar och spånaskar i Örkened startades av Jöns Jönsson, Swärt-Orren, kallad. Han avtjänade ett fängelsestraff i Malmö på 1840-talet. I fängelset lärde han sig att fläta med tyg- och pappersremsor. Tekniken tog han med sig hem till Örkened. Han bytte materialet till spån av fur och de flätade spånkorgar blev både lätta och praktiska. Det sägs att han hemlighöll tekniken inom familjen där alla deltog i tillverkningen. Med list lyckades dock en granne få en av sönerna att visa hur man gjorde korgar och snart var det känt i hela socken. Alla i hushållen deltog i korgtillverkningen såväl kvinnor och män som barn. Spånkorgarna köptes upp av handlare som sålde varorna nedåt slättbygden. Korgar tillverkade även för export till Danmark och Tyskland.  Det finns uppgifter på att det under slutet av seklet fanns korgmakare i var och varannan gård och torpstuga. Det sägs att över 400 personer tillverkade korgar.

Järnvägen lägger grunden för spånkorgsfabriken

I och med att järnvägen Sölvesborg-Älmhult, med station i Lönsboda, öppnade 1901 blev det möjligt att på ett enkelt sätt frakta korgvarorna. Genom att använda maskindrivna spånhyvlar kunde tillverkningen både förenklas och göras snabbare. I Lönsboda bildades 1918 Aktiebolag Korgfabriken och dagens fabriksbyggnad uppfördes nära stationen. Aktieägarna var till största del korgmakare från Lönsboda och från andra delar av Örkeneds socken. Med tiden ombildades bolaget till Lönsboda Korgfabrik Bengtsson och Co, och senare ändrades namnet till Lönsboda korgfabrik. Ytterligare en korgfabrik fanns i samhället.

Spånkorgar som export- och importvara

En del sockenbor tog hantverkskunskapen med sig och flyttade till Danmark, England, Tyskland eller Polen. Några av de utflyttade örkenedsborna startade även import från den gamla hembygden. I England var fruktkorgar, framförallt jordgubbskorgar, en stor produkt. Här grundades en svensk importfirma i Hull på den engelska ostkusten. Efter en tid etablerades ytterligare firmor och tillsammans bildade de företaget " The Swedish Basket Company ".

Korgtillverkningens storhetstid på 1940- och 1950-talen

Under 1940- och 50-talen var tillverkningen som störst och antalet anställda uppgick till ett drygt tiotal personer på fabriken. När produktionen gick på högvarv arbetade tre män i maskinverkstaden på bottenvåningen och ett tiotal kvinnor på ovanvåningen. En del av produktionen, framförallt ostaskar, utfördes som hemarbete i bygden, vilket sysselsatte ytterligare ett 30-tal. Tillverkningen omfattade alla sorters korgar som till exempel torg-, bär- frukt-, sy- och arbetskorgar samt resekoffertar och mangelkorgar. En särskilt stor produkt var de runda och halvcirkelformade ostaskarna för mjukost. Korgvarorna levererades per järnväg över hela landet. Nya moderna material som plast och förpackningar i papp konkurrerade så småningom ut spånvarorna. Som ett minne av de gamla spånkorgarna är idag jordgubbskartongerna ofta korgmönstrade. Tillverkningen minskade allt mer under 1960-talet och 1978 stängde fabriken. År 1984 fick Örkeneds hembygdsförening korgfabriken med alla inventarier som gåva av släktingar till den siste ägaren Olof Bengtsson.  

Ett korgmuseum med bevarad maskinpark, remdrift och inredning

Spånkorgsfabriken är uppförd i två våningar och har ett för tiden vanlig utformning med rödfärgad, brädfodrad fasad och sadeltak. I bottenvåningen finns verkstadsdelen medan ovanvåningens rum är inredda för tillverkningen. Hela maskinparken finns bevarad och även all övrig utrustning och olika verktyg.  För tillverkningen behövdes också en torklada och en damm, för förvaring av trästockar. Idag finns endast fabriksbyggnaden kvar. Det intilliggande bostadshuset, som förr var fabriksägarens bostad, ingår inte byggnadsminnet. Genom sin välbevarade karaktär och sin historia speglar fabriken en industrihistorisk miljö som visar på det tidiga 1900-talets småskaliga fabriker.

Örkeneds hembygdsförening har renoverat byggnaden och inrett ett museum över korgtillverkningen i bygden.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Spånkorgfabriken i Lönsboda har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att spånkorgfabriken är den sista kvarvarande korgfabriken av sitt slag i Sverige.
  • att fabriken är en mycket välbevarad småskalig industrianläggning.
  • att interiören är i huvudsak oförändrad sedan första halvan av 1900-talet.
  • att den intakta och därtill fungerande maskinparken med remdrift har ett högt teknikhistoriskt värde.
  • att korgfabriken är del i en tradition med korgtillverkning för försäljning med starka rötter i nordöstra Skånes skogsbygder.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Osby kommun,

Byggnaden är hembygdsmuseum.

Byggnadsminne 2009.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss