Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Runstenen i Tullstorp

Runstenen i Tullstorp

Var runstenen från början restes vet vi inte men det var förmodligen någon gång under 900-talets senare del. Den återfanns i den medeltida kyrkans östra kormur, men år 1846 revs den gamla kyrkan och stenen åkte ut för placering i kyrkogårdsmuren. På 1920-talet togs runstenen ut ur kyrkogårdsmuren och sattes istället upp på kyrkogården där den står nu.

Sten med runor och bilder

Stenen är imponerande i storlek och den består av en grovkornig rödaktig granit. Något som förvånar är framsidans jämna yta och det mästerliga stenarbetet. Utöver runtexten har stenen en bild av ett stort fabeldjur och ett krigsskepp försett med skarpa, utstickande stävar. Längs kanterna finns en runrad vilken är inramad i ormlikande figurer.  Varje ord är avdelat med en liten kryssmarkering. Den vikingatida texten lyder: Klibir och Åsa reste kummel detta efter Ulf.

Vad berättar stenen?

Tolkningarna av stenens figurer är många. Enligt en tolkning föreställer djuret en varg och åsyftar den Ulf som stenen är rest efter, under vargen syns ett skepp med fjorton rundsköldar utmed relingen. Skeppet är försett med en stor styråra och har djurhuvuden i både för- och akterstäv. Dessa huvuden är vända åt samma håll som vargens och liksom denne ser skeppet ut att skyndsamt sträva ut ur bilden och mot samma mål. Ytterligare två huvuden som liknar behornade kranier med gapande käftar avgränsar runbandets övre del. Det finns flera tolkningar av bilderna; att det t ex är en heraldisk panter som "ofta sprutar eld genom mun och näsborrar; den är behornad och med bakben liknande ett lejon medan frambenen liknar örnens." Istället för vikingaskepp så tolkas skeppet som ett östromerskt krigsskepp".

Det är troligt att runstenen är en minnessten över en storman från bygden. Han hade kanske varit en "väring", dvs. en som hade tjänstgjort som livvakt för kejsaren i det gamla östromerska riket med centrum i Konstantinopel – vikingarnas Miklagård. Flera andra runstenstexter berättar om nordiska kontakter med det östromerska riket. I samband med missionstiden här i dåtidens Danmark restes merparten av runstenarna. Dessa placerades ofta i närheten av kyrkorna. Senare, på 1100-talet, blev många inmurade i de äldsta stenkyrkorna.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Tullstorps kyrka ligger söder om väg 101 öster om Jordberga och väster om Skivarp.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss