Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fru Görvels hus

Fru Görvels hus

Fru Görvels tegelhus vänder sin gavel mot Stora Södergatan, en av Lunds gamla huvudgator. Huset är troligen uppfört omkring år 1570 som bostadshus i en förnäm gårdsanläggning. Byggherre var fru Görvel Fadersdotter Sparre. Hon tillhörde en av de mest betydande frälsesläkterna i Norden under 1500-talet och ansågs som en av de förmögnaste kvinnorna vid den här tiden. Helt enligt gängse mönster vad gäller den tidens större stadsgårdar är huvudbyggnaden murad i rött tegel och sannolikt har den varit försedd med trappstegsgavlar och ett burspråk mot gatan.

Från att under medeltiden ha tillhört domkyrkan kom gården under 1500-talet att ingå i riksrådets Lave Brahes egendom. Efter hans död 1567 tillföll den änkan Görvel Fadersdotter Sparre. Det är troligt att hon lät lägga samman flera tomter till en större enhet. På det viset kom tomten norr därom med det samtida tegelhuset Stäket att ingå i ett och samma gårdskomplex, fru Görvels gård.

Stilmässigt kan Fru Görvels hus sägas representera renässanstiden bland annat genom sin fönstersättning i ovanvåningen och de stora fönstren. Huset saknar dock vissa särdrag, till exempel dekorativa detaljer i kritsten, som annars kännetecknar den holländskinfluerade byggnadsstil som introducerades i Danmark under 1500-talet. Murningstekniken visar på kvardröjande drag från medeltiden, något som syns i delar av tegelstenens format och på murförbandet. Huset rymmer två våningar. Det hade från början en utvändig trappa och svalgång på sydsidan. Bottenvåningen har sannolikt fungerat som ekonomidel med kök och bagarstuga medan ovanvåningen utgjort bostad och haft en mer representativ karaktär. Flera ombyggnader har skett bland annat fogades huset samman med ett nytt gatuhus i söder på 1850-talet. Från 1800-talet till 1942 var fasaden i likhet med de flesta i staden putsad. Byggnaden har också kommit att kallas för Borgska huset efter ägarna under 1800-talet som drev en större färgerirörelse i kvarteret.

Här kan du läsa mer om de skånska städerna i länets Kulturmiljöprogram/ Stadens landskap/Medeltida stadsbildningar

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Fru Görvels hus har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att byggnaden är ett Lunds få bevarade profanhus från 1500-talet.
  • att det välbevarade tegelhuset representerar medeltidens och 1500-talets skånska stadsbebyggelse.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Lunds kommun.

Butiker och verksamhet.

Byggnadsminne 1994.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss