Gundrastorp och Ekholmens kvarn

Gundrastorp-Ekholmens dammverk och kvarnar ligger vid Vieån, strax öster om Vittsjösjön i norra delen av Skåne. Landskapet är småbrutet och till stora delar skogbevuxet.

Vieån, som utgör gräns mellan två socknar, Vittsjö i norr och Verums i söder, har tidigt utnyttjats för kvarndrift. De två ålderdomliga kvarnanläggningarna, Gundrastorps kvarn på Vittsjösidan och Ekholmens på Verumssidan minner om en månghundraårig kvarnverksamhet. Det finns skriftliga uppgifter om en skvaltkvarn, det vill säga en kvarn för husbehovsmalning, i Gundrastorp på 1690-talet och Ekholmen omnämns som kvarnplats på 1730-talet.     

En trakt rik på vattenkvarnar

Genom beräkningar har man kommit fram till att det vid sekelskiftet 1900 i dåvarande Kristianstads län fanns omkring 250 vattenkvarnar. Enligt en inventering gjord på 1980-talet hade antalet sjunkit till omkring 70 kvarnanläggningar. Vittsjö socken har sedan länge intagit en särställning vad gäller vattendrivna kvarnar. Kvarnarna var till att börja med mjölkvarnar, som senare kompletterades med sågkvarnar.  I en beskrivning från 1767 omnämns 37 sågkvarnar i socken. Arkivmaterial visar att det även har funnits spikhammare och stampar, det vill säga maskiner för krossning eller malning.

Kvarnar för malning och för sågning

Kvarnbyggnaderna är välbevarade såväl till exteriör som interiör. De har brädfodrade yttersidor och spåntäckta tak. Byggnaderna fick sin karaktär på 1870-talet i samband med att en del förändringar gjordes av de befintliga byggnaderna. Den enbladiga ramsågen i Ekholmen ersattes då med en flerbladig ramsåg samtidigt som sågen i Gundrastorps kvarn revs ut och gjordes om till kvarnbostad. Driften var igång till 1958. Till kvarnmiljön hör kanaler.

Anläggningen ägs av Hässleholms kommun och visas av Vittsjö hembygdsförening.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Gundrastorp-Ekholmens dammverk har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att det är en av de bäst bevarade vattendrivna mjöl- och sågkvarnanläggningarna i länet.
  • kvarnarnas välbevarade exteriör och interiör.  
  • kvarnmiljön i sin helhet där byggnader och kvarnrännnor är värdefulla delar, som tillsammans berättar om skånska vattenkvarnar med rötter i 1600-talet.
  • den bevarade ramsågen Ekholmens kvarnbyggnad med sitt höga teknikhistoriska värde som vittnar om 1800-talets ökade sågverksamhet. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hässleholms kommun.

Museum.

Byggnadsminne 1982.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss