Trelleborgs kassunfyr

Trelleborgs kassunfyr har sin plats vid inseglingsrännan till stadens hamn, drygt 400 meter söder om hamninloppet. Fyren är den första bottenfasta fyren i Sverige och den tändes 1930. Fyren ersatte då fyrskeppet Trelleborgsredd, som funnits här sedan 1901.

Hamn med kontinentaltrafik sedan 1897

Trelleborg har sedan långt tillbaka haft en nära knytning till fiske och handel. Vid mitten av 1200-talet hade Trelleborg utvecklats till stad. Stadens privilegier drogs in av kungen i början av 1600-talet. Först 1867 då samhället åter börjat växa och hamnen byggts ut blev Trelleborg stad igen. Sjöfarten ökade, järnvägen etablerades och en reguljär ångbåtslinje till Sassnitz öppnades 1897. Med en allt intensivare sjöfart uppstod behov av effektiva fyrar och hamnens äldre fyrlyktor ersattes av ett fyrtorn i järn 1897. Efter hand blev det också en markering av grundet söder om hamnen och ett fyrskepp placerades på platsen.

Kassunfyrar - en ny typ av fyr

Tankar på bottenfasta fyrar fanns i Sverige redan på 1890-talet. Först 1930 kunde de förverkligas genom kassunfyren i Trelleborg. Fyren, byggd av AB Armerad Betong i Malmö, reser sig cirka 15 meter över vattenytan och sträcker sig cirka sex meter ner i vattnet där den är fast förankrad på det underliggande grundet. Det gjutna fundamentet är klätt med natursten såväl under som över vattenytan. Betongkassunen är formad som ett torn och målad i svarta och vita fält. Den bär upp en tiokantig vit fyrkur där ljuskällan från början var en AGA-apparat, en svensk uppfinning utvecklad av ingenjör Gustaf Dalén i början av 1900-talet. Ljusanordningen blev senare elektrifierad. Sjöfartsverket sålde 2014 fyren till Trelleborgs hamn AB.

Du kan läsa mer om fyrar i länets Kulturmiljöprogram.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Trelleborgs kassunfyr har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • byggnadskonstruktionen och byggnadsmaterialen, som berättar om ett nytt skede inom fyrbyggande, påbörjat 1930.
  • att den är en viktig del av hamnstaden Trelleborg och dess historia.
  • att den är en välbevarad representant för svenska fyrar och ingår i länets kustmiljö, utpekad som är del av länets kulturmiljöprofil.
      

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

​Trelleborg kommun.

Byggnaden ägs av kommunen.

Byggnadsminne 2013.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss