Centralposthuset i Malmö

Centralposthuset, invigt 1906, är en karaktäristisk men också särpräglad representant för de offentliga byggnader som kom till vid sekelskiftet 1900.

De nya byggnaderna gavs ofta en strategisk placering och kom att bli något av symbolbyggnad i stadsbilden. För posthuset i Malmö var närheten till Centralstationen och ett rikstäckande järnvägsnät samt hamnen helt avgörande för placeringen. Den rikt artikulerade fasaden i mörkrött tegel, den huggna dekoren i röd övedssandsten och de två kopparklädda hörntornen är tydliga uttryck för arkitekten Ferdinand Boberg. Han var en av tidens mest nydanade arkitekter och hade flera uppdrag som gällde kommunaltekniska byggnader som brandstation, elektricitets- och gasverk. För Kungliga Generalpoststyrelsen hade Boberg tidigare ritat Centralpostposthuset i Stockholm, färdigställt 1903. Det har många paralleller till posthuset i Malmö.

En växande postverksamhet

I och med utfyllnader i Öresund blev det möjligt att under 1800-talet utvidga Malmö norrut. Här skapades ett nytt centrum kring hamnen och Skeppsbron och hit knöts också järnväg och ångbåtstrafik. Postgången ökade och poststyrelsen fattade beslut om ett nytt centralposthus, som kom att uppföras under åren 1902-1906.

Postens symboler lever vidare

Sedan 2006 är posthanteringen flyttad och idag används Posthuset som kontor och i bottenvåningens gamla kassahall är en restaurang inredd. Huvudfasaden mot väster har flera detaljer som knyter an till husets ursprungliga funktion. Här finns bland annat postens emblem och riksvapnet. Posthuset byggdes för att inrymma flera olika funktioner däribland administration, kassaexpedition, tull, sortering och brevutbärning. I bottenvåningen fanns en stor kassahall, expeditioner för utrikes försändelser och avgående brevförsändelser. I östra delen fanns postsortering och rum för brevbärarna. En trappa upp låg administrativa lokaler och även en vaktmästarelägenhet. Posthuset har genomgått flera ombyggnader och anpassats efter moderna krav inom postverksamheten. Bland de större förändringarna märks 1944-års inredning av en vindsvåning efter ritningar av arkitekt E Lallerstedt. Den ursprungligen öppna postgården i öster har byggts över i olika omgångar och 2010-2011 ersattes de här tilläggen av en glasad tillbyggnad i tre våningar.

I interiören finns bevarade detaljer som minner om postverksamheten i form stuckarbeten med postemblem och bokstäverna KP för Kungliga Posten. Golv i kalksten, glaserad väggbeklädnad, snickerier och smidesdetaljer är andra bevarade detaljer från nybyggnadstiden. Ferdinand Boberg hade även efter att posthuset stod färdigt en koppling till Malmö genom uppdraget att svara för den arkitektoniska utformningen av Baltiska utställningen 1914. Han hade en lång erfarenhet som utställningsarkitekt, med flera internationella uppdrag. Bland hans stora produktion i landet märks bland annat Rosenbad, senare ombyggt till regeringskansli, flera kommunaltekniska verk, Nordiska Kompaniets varuhus i Stockholm och olika privatvillor.

Här kan du läsa mer om offentliga byggnader i länets Kulturmiljöprogram/ Administrativa landskap

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Centralposthuset har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den är karaktäristisk för de påkostade byggnader som staten lät uppföra decennierna kring sekelskiftet 1900.
  • att den är representativ för det tidiga 1900-talet där såväl exteriören som interiören är rikt utformad utifrån en av landets främsta arkitekters intentioner och ritningar.
  • att byggnadens exteriör berättar om det tidiga 1900-talets hantverksskicklighet, uttryckt i de röda tegelmurarna, naturstensdetaljerna och kopparplåtsarbetena.
  • kassahallens och entréns interiörer där delar av inredningen och de hantverksmässigt utförda detaljerna är bevarade från byggnadstiden.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Kontor- och konferenslokaler.

Byggnadsminne 1998.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss