Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Bensinstationen Mariedalsvägen 49 i Malmö

Mariedalsvägens bensinstation med sin specifika utformning kan ses som en symbol för det nya i 1950-talets stadsbild. Den berättar om den framväxande bilismen i Sverige där bensinstationer hade sin givna roll.

Förutom det stora skärmtaket och den mosaikklädda fasaden är placeringen i hörnet av en trafikerad gata typisk för tiden. Stationen är en del av en kvartersbebyggelse med både bostäder, butiker och källargarage som stod färdig 1954, ritad av HSB Arkitektkontor i Malmö under ledning av arkitekt Thorsten Roos.

Bensinstationen speglar tillsammans med kvarterets övriga bebyggelse det stora planerings- och utbyggnadsskede med så kallade grannskapsenheter som präglade mycket av 1940- och 1950-talens svenska städer. De nya enheterna anpassades både för boende och gemensam service inom ett avgränsat område.

I bensinstationen på Mariedalsvägen avtecknar sig funktionalismens arkitektur tydligt och de olika funktionerna kan avläsas i byggnadens fasad. Det finns paralleller till den välkända och något äldre bensinstationen i Skovshoved norr om Köpenhamn, ritad av den danske arkitekten Arne Jacobsen 1937. Exteriören är till stor del bevarad i sitt originalutförande. Tidstypiska detaljer är bland annat skärmtaket, dörr- och fönsterpartierna i rostfritt stål och fasadens mosaikvägg. En annan detalj är en så kallad oljebar, med jalusilucka i mörkbetsat trä. Plattformen för bensinpumparna står kvar, dock inte originalpumparna. I interiören har uppdelningen med butik/väntrum, personalrum, toalett, omklädningsrum, tvätthall, smörjhall och förråd/lager behållits. Även äldre inredning som till exempel monterskåp i trä, hyllsystem, bänksektion med lådor och en fristående försäljningsdisk finns kvar. Väggarnas färgsättning i vitt och rött har troligen funnits sedan 1960-talet.

I ett första skede hade stationen en koppling till bensinmärket Esso och därefter märkena IC (Bilägarnas Inköpscentral) och BP. Idag har bensinförsäljningen upphört medan verkstadsdelen fortfarande brukas för bilreparation.


Här kan du läsa mer om bilism i länets Kulturmiljöprogram/ Skånes historia och utveckling /Kommunikationernas landskap.

Motiv för byggnadsminnesförklaringen

Bensinstationen har synnerligen höga kulturhistoriska värden kopplade till:

  • att den är en välbevarad representant för 1950-talet bensinstationer, präglad av funktionalismens arkitektur.
  • att såväl exteriör som interiör berättar om den ursprungliga verksamheten.
  • planlösningen med butikslokal, kontor och verkstad och exteriören med skärmtak, dörr- och fönsterpartier i rostfritt stål och fasadmaterial.
  • att fast inredning är bevarad.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Malmö kommun.

Privatägd.

Byggnadsminne 2015

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss