Rönneberga backar

Rönneberga backar

Här på båda sidor av vägen och runt Rönnebergagården ligger ett gravfält med tolv synliga gravhögar. Längst i nordväst finns den 35 meter i diameter stora och 4 meter höga ”Höljer Danskes hög”. Enligt traditionen sitter kung Höljer (Holger) Danske i högen i full rustning. Holger Danske är en dansk sagohjälte som sägs slumra i ett underjordiskt valv under Kronborgs slott eller i en hög. En gång när Danmark är i fara kommer Holger Danske att träda fram och rädda landet.

Många högar är bortodlade

Närmast gården ligger sex gravhögar, där Bålhög med sina 35 meters bredd och 5 meters höjd är den största. Här har funnits många fler högar men de är numera försvunna eller överodlade. Öster om gården, på båda sidor om vägen, ligger åtta respektive sex högar, de som kallas Rönneberga backar. Den största är 25 meter i diameter och nästan 4 meter hög.

Vem fick en sådan begravning?

Gravhögarna är uppförda över betydelsefulla kvinnor och män i dåtidens samhälle. De är inte arkeologiskt undersökta, men från undersökningar av andra gravhögar vet vi, att man under äldre bronsålder begravde den döde i en trä- eller stenkista. Man begravdes i sina kläder och försågs med gravgåvor som vapen, redskap, smycken och kanske lerkärl med mat och dryck för färden till dödsriket. Kistan täcktes med ett stenröse och över detta byggdes högen upp av grästorvor.

Återanvändning

Högarna uppfördes under den äldre bronsåldern, men vissa högar har sitt ursprung i den yngre stenålderns slutfas. Gravhögen användes sedan under den yngre delen av bronsåldern för nya begravningar, ibland ända in i äldre järnålder.

Under de senare perioderna brändes vanligen de döda. Benen lades tillsammans med gravgåvor i en urna som sattes ner i kanten av högen.

Gravhögar från bronsåldern förekommer över nästan hela Skåne, men främst längs väst- och sydkusterna. De har utgjort frestelser på flera sätt - de har varit i vägen vid jordbruksarbete, de har innehållit mycket jord som kunde spridas på fälten och man har envist trott på berättelser om skatter gömda i dem!

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Området ligger strax nordväst om Landskrona, norr om Asmundtorp.

Hitta hit

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss