Aktuella varningsmeddelanden i Skåne länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bjärsgårds gravfält

Bjärsgårds gravfält

Bjärsgårds gravfält

Gravfältet här är anlagt på krönet och i sluttningen av en höjd. Här finns en gravhög, åtta runda stensättningar, fyra domarringar och dryg 25 ursprungligen resta stenar – flera av dem lutar kraftigt och många av dem ligger omkullfallna idag.

Gravfältet har troligen använts under en stor del av järnåldern, men kanske är den stora gravhögen anlagd redan under tidig bronsålder. Tidens gravar var brandgravar. De döda kremerades och de brända benen samlades i ett keramikkärl, i en träask eller lades direkt i en grop i marken.

Gravgåvor för ett fortsatt liv eller för resan till ett dödsrike följde med i graven. Det man finner vid arkeologiska undersökningar är fragment av smycken, kanske en kniv eller en kam, någon gång ett vapen och så keramik. Keramikkrukan var ibland behållare för de brända benen, ibland för mat eller dryck för resan till dödsriket.

Över gravgömman konstruerades gravmarkeringar av olika slag. Domarringar, stensättningar och resta stenar är, liksom högar, endast några av många typer. Beteckningen ”domarring” kommer av att man förr i tiden förknippade dem med rättsskipning – man trodde att domarringarna hade fungerat som tingsställen. En av domarringarna här undersöktes 1957. Man fann de brända benen av människa och hund samt möjligen också av häst.

Området har intressanta biologiska värden med stora grova träd som är värd för olika insekter och lavar bl a.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Hitta hit

Hitta hit

Cirka 1 kilometer norr om Klippans tätort ligger Bjärsgård. Söder om gården finns ett skogsparti med gravfältet.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss